Laadunhallinnan koordinaatiopisteen projekti (2019-2021) muodostuu yhdeksästä aktiviteetista. Projektin keskeisiä tavoiteita ovat

  • edistää keskinäistä oppimista kaikilla ammatillisen koulutuksen tasoilla sekä edistää opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien osallistamista laadunvarmistuksen tuki- ja ohjemateriaalien kehittämiseen sekä laadunvarmistustyöhön käytännössä
  • edistää tiedon käyttöä ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksessa kehittämällä edelleen välineitä, menetelmiä ja levitysmateriaaleja kaikille ammatillisen koulutuksen toimijoille
  • varmistaa, että suomalaisen ammatillisen koulutuksen laadunvarmistus on EQAVET-suosituksen * ja EQAVET +:n täydennysten mukainen.

Action Grant
EQAVET - European Quality Assurance in Vocational Education and Training
National Reference Points
Agreement number - 2019-0493/001-001
Project N° 609143-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA3-EQAVET-NRP

Euroopan komissio ei vastaa julkaisujen sisällöstä. 

 

*EQAVET -viitekehys: Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaiseksi viitekehykseksi (European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training). Lue lisää viitekehyksestä.