Laadunhallinnan koordinaatiopisteen projekti (2019-2021) muodostuu yhdeksästä aktiviteetista. Projektin keskeiset tavoitteet ovat:

  • varmistaa, että suomalaisen ammatillisen koulutuksen laadunvarmistus on EQAVET-suosituksen ja EQAVET +:n täydennysten mukainen, 
  • tukea tutkinnon suorittaneiden seurantaa koskevan suosituksen täytäntöönpanoa, erityisesti tutkinnon suorittaneiden seurantajärjestelmien tuottaman tiedon käyttöä, 
  • edistää tiedon käyttöä ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksessa kehittämällä edelleen välineitä, menetelmiä ja levitysmateriaaleja kaikille ammatillisen koulutuksen toimijoille, 
  • edistää keskinäistä oppimista kaikilla ammatillisen koulutuksen tasoilla sekä edistää opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien osallistamiststa laadunvarmistuksen tuki- ja ohjemateriaalien kehittämiseen sekä laadunvarmistustyöhön käytännössä.

 

Action Grant
EQAVET - European Quality Assurance in Vocational Education and Training
National Reference Points
Agreement number - 2019-0493/001-001
Project N° 609143-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA3-EQAVET-NRP

Euroopan komissio ei vastaa julkaisujen sisällöstä.