Aikuisten perusopetus koostuu nykyisin kolmesta vaiheesta: lukutaitovaiheesta, alkuvaiheesta ja päättövaiheesta. Jokaisella vaiheella on oma tuntijakonsa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään hänen tarvitsemansa opinnot.

Uudistunut aikuisten perusopetus ottaa maahanmuuttajat entistä paremmin huomioon. Aikuisten perusopetukseen sisällytetään luku- ja kirjoitustaidon koulutus, valmistava opetus sekä elementtejä kotoutumiskoulutuksesta. Edellä mainittuja koulutuksia on tähän saakka tarjottu erillisinä koulutuksina. Uudistuksen tarkoituksena on ollut selkiyttää opintoihin ohjautumista, nopeuttaa opinnoissa etenemistä sekä välttää päällekkäisyyksiä opinnoissa.

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu niille oppivelvollisuusiän ylittäneille, jotka eivät ole suorittaneet perusopetuksen oppimäärää tai joilla on tarve täydentää perusopetuksen tutkintoaan tai korottaa oppiaineiden arvosanoja. Oppivelvollisuusiän ylittäneet luku- ja kirjoitustaidon koulutusta tarvitsevat, joilta perusopetus on suorittamatta, ohjataan myös aikuisten perusopetukseen. Valmistava koulutus on tarkoitettu vain oppivelvollisuusikäisille.