Den grundläggande utbildningen för vuxna består av tre skeden: ett läskunnighetsskede, ett inledningsskede och ett slutskede. Varje skede har en egen timfördelning. För varje studerande utarbetas en individuell studieplan där man definierar vilka studier den studerande behöver.

I den grundläggande utbildningen för vuxna ingår utbildning i läs- och skrivfärdigheter och förberedande studier, som tidigare har erbjudits som separata utbildningar. Därtill ingår element från integrationsutbildningen. Målsättningen är att förbättra möjligheterna till studier, att den studerande ska kunna framskrida snabbare i studierna samt att undvika överlappande studier. 

Den förberedande utbildningen är avsedd endast för barn och unga som deltar i grundläggande utbildning.