Den grundläggande utbildningen vuxna består numera av tre skeden: ett läskunnighetsskede, ett inledningsskede och ett slutskede. Varje skede har en egen timfördelning. För varje studerande utarbetas en individuell studieplan där man definierar vilka studier den studerande behöver.

Den grundläggande utbildningen för vuxna har förnyats så att den bättre än tidigare tar invandrare i beaktande. I den grundläggande utbildningen för vuxna ingår utbildning i läs- och skrivfärdigheter, förberedande studier samt element från integrationsutbildningen. Förutnämnda utbildningar har tidigare erbjudits som separata utbildningar. Målet med den förnyade utbildningen har varit att förbättra möjligheterna till studier, att den studerande ska kunna framskrida snabbare i studierna samt att undvika överlappande studier. 

Den grundläggande utbildningen för vuxna är avsedd för dem som har passerat läropliktsåldern och som inte har avlagt den grundläggande utbildningens lärokurs eller som har behov av att komplettera den grundläggande utbildningens lärokurs eller höja sina vitsord i något läroämne. Även de som passerat läropliksålder och som är i behov av utbildning i läs- och skrivfärdigheter kan delta i den grundläggande utbildningen för vuxna. Den förberedande utbildningen är avsedd endast för personer i läropliksålder.