Ammatillinen koulutusvienti on Suomen ja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle myytävää osaamista kehittävää, voittoa tavoittelevaa toimintaa: esimerkiksi tutkintojen ja niiden osien myyntiä, konsultointia, laajoja kehittämispalveluja sekä oppimateriaalia ja niihin liittyviä oppimisympäristöratkaisuja.