Varhaiskasvatuksen inklusiivisuuden kehittäminen edellyttää pedagogiikan johtamista ja inklusiivisen toimintakulttuurin kehittämistä. Inkluusio tulee ymmärtää arvona ja käsitteenä, jotta sitä voidaan arvioida ja toimintakulttuuria kehittää inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.