Työelämäpalaute on ammatillisen koulutuksen rahoitusmallissa yksi koulutuksen järjestäjäkohtaisen vaikuttavuusrahoituksen myöntämisperuste. Valtakunnallisen työelämäpalautteen valmistelu on käynnistynyt syksyllä 2019. Tavoitteena on aloittaa palautteen kerääminen siten, että tuloksia voidaan käyttää 1.7.2020 alkaen. 

Valmistelu tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjien sekä työelämän yhteistyönä. Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa valmisteluorganisaation ja Opetushallitus vastaa valmisteluprojektista. Opetus- ja kulttuuriministeriö tulee määrittelemään työelämäpalautteen keräämisen periaatteet asetuksessa ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista. 

Työelämäpalautteen valmistelun etenemisestä tullaan tiedottamaan tällä sivustolla.