Palautteella kehitetään ammatillisen koulutuksen laatua

Valtakunnallinen työelämäpalautejärjestelmä otettiin käyttöön 1.7.2021 alkaen.  Työelämäpalaute koostuu kahdesta kyselystä, joista ensimmäinen Työpaikkaohjaajakysely lähetettiin ensimmäisen kerran 16.7.2021 kaikille työpaikoille, joissa on koulutettu opiskelijoita oppisopimuksella tai koulutussopimuksella ja joiden opiskelijoiden työpaikkajaksoja päättyi ajalla 1.7.-15.7.2021. Palaute kysytään vastuullisilta työpaikkaohjaajilta. Toinen Työpaikkakysely lähetetään työnpaikoille ensimmäisen kerran tammikuussa 2022. Kyselyillä seurataan työelämän tyytyväisyyttä ammatillisen oppilaitoksen toimintaan järjestää koulutusta yhteistyössä työelämän kanssa. Kyselyissä ei arvioida opiskelijaa. 

Työelämäpalaute on määritelty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 g §:ssä yhdeksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien vaikuttavuusrahoituksen perusteeksi.  Opetus- ja kulttuuriministeriö on säätänyt asetuksella tarkemmin työelämäpalautteen kohderyhmistä, palautteen keräämisestä ja palautetiedon käytöstä vaikuttavuusrahoituksen laskennassa. Asetus on tullut voimaan 1.1.2021 alkaen:  Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista (1244/2020) ja asetuksen perustelumuistio.