Palautteella kehitetään ammatillisen koulutuksen laatua

Valtakunnallinen työelämäpalautejärjestelmä otetaan käyttöön 1.7.2021 alkaen.  Työpaikkaohjaajakysely lähetetään ensimmäisen kerran 16.7.2021 kaikille työpaikoille, joissa on koulutettu opiskelijoita oppisopimuksella tai koulutussopimuksella ja joiden opiskelijoiden työpaikkajaksoja on päättynyt ajalla 1.7.-15.7.2021. Palaute kysytään vastuullisilta työpaikkaohjaajilta. Kyselyllä seurataan työelämän tyytyväisyyttä ammatillisen oppilaitoksen toimintaan järjestää koulutusta yhteistyössä työelämän kanssa. Kyselyssä ei arvioida opiskelijaa. 

Työelämäpalaute on määritelty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 g §:ssä yhdeksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien vaikuttavuusrahoituksen perusteeksi.  Opetus- ja kulttuuriministeriö on säätänyt asetuksella tarkemmin työelämäpalautteen kohderyhmistä, palautteen keräämisestä ja palautetiedon käytöstä vaikuttavuusrahoituksen laskennassa. Asetus on tullut voimaan 1.1.2021 alkaen:  Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista (1244/2020) ja asetuksen perustelumuistio.