Valtakunnallista työelämäpalautejärjestelmää kehitetään parhaillaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteistyönä. 

Työelämäpalaute on määritelty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 g §:ssä yhdeksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien vaikuttavuusrahoituksen perusteeksi.  Opetus- ja kulttuuriministeriö on säätänyt asetuksella tarkemmin työelämäpalautteen kohderyhmistä, palautteen keräämisestä ja palautetiedon käytöstä vaikuttavuusrahoituksen laskennassa. Asetus on tullut voimaan 1.1.2021 alkaen:  Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista (1244/2020) ja asetuksen perustelumuistio.