Valtakunnallista työelämäpalautejärjestelmää kehitetään parhaillaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteistyönä. 

Työelämäpalaute on määritelty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 g §:ssä yhdeksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien vaikuttavuusrahoituksen perusteeksi.  Opetus- ja kulttuuriministeriö on säätänyt asetuksella tarkemmin työelämäpalautteen kohderyhmistä, palautteen keräämisestä ja palautetiedon käytöstä vaikuttavuusrahoituksen laskennassa. Asetus on tullut voimaan 1.1.2021 alkaen:  Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista (1244/2020) ja asetuksen perustelumuistio.

Webinaarit koulutuksen järjestäjille työelämäpalautejärjestelmästä 

Seuraava webinaari pidetään torstaina 11.3.2021 klo 13 -15 (Teams).

  • Kohderyhmä: Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäjät; työelämäpalautejärjestelmän käyttöönotosta vastaavat ja siitä kiinnostuneet sekä eHOKS- ja Arvio-järjestelmien vastuukäyttäjät
  • Sisältö: Kehitteillä oleva työelämäpalautejärjestelmä ja sen ajankohtaiset asiat.  Webinaarissa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Vastaamassa ovat Opetushallituksen ja CSC:n Arvo-järjestelmän ja eHOKS-järjestelmän asiantuntijat.
  • Ennakkokysymykset: Jos webinaarissa toivotaan käsiteltävän erityisesti jotain asiaa tai kysymystä, sen voi lähettää ennakkoon sähköpostilla osoitteeseen arvokyselyt [at] oph.fi. Viestin otsikkoon maininta: Webinaariin 11.3. 

Teams: Osallistumislinkki

Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Teams rajoittaa osallistujamäärän enintään 300 henkilöön. 

Tilaisuuteen liittyvät mahdolliset kysymykset: arvokyselyt [at] oph.fi  

Pidettyjen webinaarien esitysmateriaali ja työelämäpalautteen UKK

Pidettyjen webinaarien esitysmateriaali on jaossa Arvo-järjestelmän avoimella wikisivustolla, jonne kootaan muutakin tietoa, ohjeistusta ja jossa on UKK kysymys-vastauspalsta: 

https://wiki.eduuni.fi/display/CscArvo/Webinaarit+ja+infotilaisuudet .

Työelämäpalautejärjestelmä –webinaareja koulutuksen järjestäjille keväällä 2021

Opetushallitus järjestää erityisesti koulutuksen järjestäjien työelämäpalautejärjestelmän käyttöönotosta vastaaville sekä Arvo-vastuukäyttäjille ja eHOKS-pääkäyttäjille infotilaisuuksia kevään ajan seuraavasti. Näiden osallistumislinkeistä tiedotetaan lähempänä. 

ke 14.4. klo 13-15
ma 3.5. klo 13-15
ma 24.5. klo 13-15
to 17.6. klo 9-11
ti 29.6. klo 10-12

Käyttöönoton aikataulu

Työelämäpalautteen kerääminen alkaa viimeistään 1.7.2021, josta lähtien saatua palautetta käytetään vaikuttavuusrahoituksen laskennassa. Työelämäpalaute vaikuttaa ensimmäisen kerran vuoden 2023 vaikuttavuusrahoitukseen, jota varten tarvittava tietopohja kerätään ajalta 1.7.2021 – 30.6.2022. Työelämäpalaute on koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan käytettävissä heti järjestelmän käyttöönoton jälkeen.  

Työelämäpalautejärjestelmää kehitetään siten, että järjestelmä on koulutuksen järjestäjien käyttöön otettavissa kevään 2021 aikana. Koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus keväällä myös pilotoida palautekyselyjen lähetysprosessia. Pilotointi on koulutuksen järjestäjille vapaaehtoista. 

Valmistelussa on kaksi palautekyselyä

Työelämäpalautteella halutaan kuulla työelämän kokemuksia koulutuksen järjestäjien tarjoamista palveluista liittyen koulutussopimukseen perustuvan koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen. 

Palautekysymysten teemat liittyvät asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen sekä vaikuttavuuteen ja laatuun.

Lähtökohdaksi on linjattu, että kyselyiden tulee olla lyhyitä, kysymysten olennaisia ja niillä tulee olla yhteys laadunhallintaan. Vain sellaiset palautekysymykset vaikuttavat koulutuksen järjestäjän rahoitukseen, johon asiaan koulutuksen järjestäjä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Kaikkien vastaajien tulee voida vastata niihin kysymyksiin, jotka ovat vaikuttavuusrahoituksen perusteena. Lisäksi kyselyissä on kysymyksiä, jotka eivät vaikuta rahoitukseen, mutta ovat merkityksellisiä laadunhallinnalle.

Valmisteltavana on kaksi palautekyselyä: 

  • Työpaikkaohjaajakysely lähetetään Opetushallituksesta automaattisesti koulutus- tai oppisopimuksessa mainitulle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle. Hän voi tarvittaessa välittää sen edelleen opiskelijaa käytännössä enemmän ohjanneelle henkilölle. 
  • Työpaikkakysely, jonka kohderyhmänä ovat koulutussopimuksia ja oppisopimuksia tehneet työnantajat, joilta palaute kysytään kaksi kertaa vuodessa. Tämä kysely on koulutuksen järjestäjäkohtainen ja siihen vastaa työnantajan edustaja. Kyselyn lähettämistä varten Opetushallitus muodostaa automaattisesti vastauslinkit, jotka toimitetaan koulutuksen järjestäjälle edelleen lähetettäväksi työelämän yhteistyökumppaneille.

Palaute annetaan anonyyminä. Työpaikkakohtaiset tulokset raportoituvat vain koulutuksen järjestäjälle. Valtakunnallisia tuloksia tilastomuodossa on mahdollisuus raportoida opetushallinnon avoimessa tilastopalvelussa vipunen.fi. 

Kehittämistä tehty yhteistyössä

Valtakunnallisen työelämäpalautejärjestelmän kehittäminen käynnistyi kesäkuussa 2019 ja sitä on tehty yhteistyössä koulutuksen järjestäjien sekä työelämän edustajien ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Valmistelun aikana on myös kuultu kaikkia koulutuksen järjestäjiä sekä palautekyselyiden kohderyhmään kuuluvia työelämän edustajia.

Työelämäpalautteen tekninen toteutus pohjautuu Arvo, eHOKS ja Koski -järjestelmien muodostamaan systeemikokonaisuuteen. 

Lisätiedot 

Opetushallitus, opetusneuvos Riikka Vacker, ammatillinenkoulutus (at) oph.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusneuvos Kari Korhonen, kari.korhonen (at) minedu.fi