Tukimateriaalissa annetaan vinkkejä siihen, miten biologisen tiedon nopea muutos ja ylipäätään muuttuva tieto voidaan huomioida lukion biologian opetuksessa. Lisäksi perehdytetään tämänhetkiseen käsitykseen eliökunnan rakenteesta.
Miettivä hahmo -kuvituskuva

Yksi suurimmista biologian tieteenalan nykyisistä kehitysharppauksista on tapahtunut perimän tutkimuksessa. Tieteellinen tieto perimän rakenteesta ja toiminnasta on lisääntynyt ja muuttunut, mikä on vaikuttanut biologian eri tutkimusaloihin. Esimerkiksi aiemmin lähinnä eliöiden ulkoisen rakenteen vertailuun perustunut eliöiden luokittelu on päivittynyt DNA:n tutkimusvälineiden ja -menetelmien kehittymisen myötä. Muutokset biologisessa tiedossa ovat haastaneet myös opetussuunnitelmien laatijat, oppimateriaalien tekijät ja opettajat miettimään, milloin ja miten muutokset tuodaan opetukseen.

Tässä tukimateriaalissa annetaan vinkkejä siihen, miten biologisen tiedon nopea muutos ja muuttuva tieto ylipäätään voidaan huomioida lukion biologian opetuksessa. Tämän lisäksi perehdytetään tämänhetkiseen käsitykseen eliökunnan rakenteesta.

Tekijät ja viitetiedot

Tukimateriaalin ovat laatineet Lassi Suominen, Sari Timonen sekä Kirsi Valta-Hulkkonen.

Julkaisuun viitatessa käytetään seuraavia viitetietoja:

Suominen L., Timonen S., Valta-Hulkkonen K. Miten huomioida opetuksessa biologisen tiedon muuttuminen – esimerkkinä eliöiden luokittelu. Julkaistu 8.12.2022 Opetushallituksen verkkosivuilla: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/miten-huomioida-opetuksessa…

Viitattu: xx.xx.xxxx.