Kielitietoisessa opetuksessa monikielisyys nähdään voimavarana. Oppilaiden opetuskielen taidolla on ratkaiseva merkitys kaikkien oppiaineiden oppimisessa ja keskittymällä kieleen opettajat voivat luoda oppilaille paremmat mahdollisuudet oppia. Kielitietoisesta opetuksesta on hyötyä kaikille oppilaille taustasta ja kielitaidosta riippumatta.