Kirjoituksen saaminen omaääniseksi on kirjoittamisen perustaito. Johanna Pentikäinen on laatinut materiaalin, miten omaäänistä kirjoittamista voi harjoituttaa kirjoittamisprosessin vaihe vaiheelta.
Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita ryhmätyötilanteessa