Opetushallitus on laatinut kriteerit perusopetuksen päättöarviointiin kaikissa oppiaineissa: kriteerit julkaistiin 31.12.2020 ja otetaan käyttöön 1.8.2021. Uudistustyötä on tehty yhdessä asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta.

Opetushallituksen julkaisema Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 uudistettu luku 6 on otettu kouluissa käyttöön 1.8.2020.
Kuvituskuva, koululaisia kulkemassa rappusia