Viittomakielisten opetuksessa erityisenä tavoitteena on vahvistaa oppijoiden viittomakielistä identiteettiä ja tietoisuutta omasta kulttuuristaan ja viittomakielisestä yhteisöstä. Opetuksessa hyödynnetään viittomakielistä yhteisöä ja mediaa. Viittomakieltä käyttävät oppijat voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai kuulevia.