Hoppa till huvudinnehåll

Samer, romer och teckenspråkiga elever


Språkfärdigheterna hos samer, romer och teckenspråkiga tas i beaktande i den grundläggande utbildningen. Undervisningen ska stöda den språkliga och kulturella identiteten hos samtliga elever och studerande.

Eleverna och de studerande handleds att känna igen, förstå och respektera allas rätt till sitt eget språk och sin kultur. Undervisningsspråket i den grundläggande utbildningen är i enlighet med lagen om grundläggande utbildning antingen finska eller svenska. Undervisningsspråket kan också vara samiska, rommani eller teckenspråk.