Hoppa till huvudinnehåll

Samer, romer och teckenspråkiga elever


Språkfärdigheterna hos samer, romer och teckenspråkiga tas i beaktande i den grundläggande utbildningen. Undervisningen ska stöda den språkliga och kulturella identiteten hos samtliga elever och studerande.

Eleverna och de studerande handleds att känna igen, förstå och respektera allas rätt till sitt eget språk och sin kultur. Undervisningsspråket i den grundläggande utbildningen är i enlighet med lagen om grundläggande utbildning antingen finska eller svenska. Undervisningsspråket kan också vara samiska, rommani eller teckenspråk.

Språkgrupper och kulturer

Samer och elever och studerande med samiska som modersmål

Undervisningen för samer öka elevernas och de studerande förståelse och uppskattning för den egna språkliga och kulturella bakgrunden. Läs mer om undervisningen för samer.

Romer och elever och studerande med romani som modersmål

Syftet med undervisningen för elever och studerande med romani som modersmål är att stärka utvecklingen av den egna identiteten och kännedom om sin egen historia och kultur. Läs mer om undervisningen för romer.

Teckenspråkiga elever och studerande

Det särskilda uppdraget för undervisningen för teckenspråkiga är att stärka elevernas och de studerandes identitet som teckenspråkiga. Läs mer om undervisningen för teckenspråkiga.