Saamenkäsityöalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon perusteet on uudistettu kokonaisuudessaan. Uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2023. 

Uudistuksessa muutettiin tutkinnon muodostumista ja uudistettiin tutkinnon osien sisältöjä. Uudistuksessa oli keskeistä tutkinnon osien sisältöjen uudistamisen lisäksi mahdollistaa aiempaa enemmän opiskelijoiden monipuoliset opintopolut muun muassa poistamalla osaamisalat ja lisäämällä tutkinnon muodostumiseen valinnaisuutta. Tutkinnon perusteet on käännetty inarinsaameksi, pohjoissaameksi ja koltansaameksi.

1.1.2022 alkaen saamenkäsityökisällin ammattitutkinnon ja saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinnon nimet muuttuivat. Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto muutettiin saamenkäsityöalan ammattitutkinnoksi ja saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto muutettiin saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinnoksi.