Hyppää pääsisältöön

Lisätty todellisuus - Vinkkejä perusopetukseen


Lisätty todellisuus (AR, augmented reality) on helppokäyttöinen teknologia, jonka avulla ympäristöön voidaan tuoda digitaalisia sisältöjä. Lisätyn todellisuuden avulla eri-ikäiset oppijat voivat tuottaa luovaa sisältöä, rakentaa tietoa yhdessä tai tarkastella muiden tuottamia sisältöjä. Voit tutustua lisättyyn todellisuuteen ja sen hyödyntämiseen perusopetuksessa oheisen interaktiivisen kuvan avulla. Lisäksi löydät innostavia ja oppilaita aktivoivia tapoja lisätyn todellisuuden hyödyntämiseen esi- ja perusopetuksessa.

Ennen tehtäviin siirtymistä tutustu lisättyyn todellisuuteen ja sen hyödyntämiseen perusopetuksessa seuraavan interaktiivisen kuvan avulla. Kuvasta on myös saavutettava versio.

Lisätty todellisuus ja sen hyödyntäminen perusopetuksessa

Lisätyn todellisuuden tehtävät

Lisätyn todellisuuden esimerkkitehtävät toteutetaan 3DBear AR -sovelluksella, jonka voi ladata Appstoresta ja Google Playsta. Sovellus sekä esitetyt tehtävät ovat käyttäjille ilmaisia eivätkä vaadi kirjautumista. Tehtävät tukevat laajasti opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteita ja sisältöjä, jotka on avattu tarkemmin jokaisen tehtävän kohdalla.

Kokeile ennakkoluulottomasti lisätyn todellisuuden sovelluksia! Opetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttöön soveltuvia lisätyn todellisuuden palveluita on muitakin kuin näissä esimerkeissä esitellyt. Varmista aina, että käyttöön ottamasi sovellus on EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön mukainen. Kysy lisätietoa opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjältä, jonka palveluksessa työskentelet.

Lisätty todellisuus ja laaja-alainen osaaminen 

Lisätyn todellisuuden tehtävät edistävät muun muassa seuraavia laaja-alaisen osaamisen tavoitteita.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

  • Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta.
  • Koulutyössä luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä käden taitoja. Oppilaita kannustetaan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoa ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen.

Monilukutaito (L4)

  • Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

  • Tieto- ja viestintäteknologiaa (tvt) hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä ja vahvistetaan yhteisöllistä oppimista.
  • Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa.
  • Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa.