Hankkeessa kehitetään itsearviointimalli eurooppalaisille museoille. Mallin avulla museot voivat arvioida ja kehittää toimintaansa vastaamaan muuttuvan, monimuotoisen, digitalisoituvan ja ikääntyvän väestön tarpeisiin.
MOI! Museums of Impact -hanke.

Suomen johdolla rakennetaan yhdessä uutta mallia eurooppalaisten museoiden toiminnan kehittämiseen

Arviointimallin avulla museot voivat kehittää mm. johtamismenetelmiään ja strategia-ajatteluaan sekä parantaa tehokkuuttaan. Tätä kautta museot voivat myös vahvistaa yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan.

Museokehittäjät ja museot työstävät arviointimallia yhteisissä tapaamisissa työpajojen avulla. Mallia testataan ja pilotoidaan useassa museossa, jolloin sen kehittämisessä voidaan hyödyntää sidosryhmien tarpeita ja osaamista. Kehittäjät ja museot tapaavat säännöllisesti, ja asiantuntijoiden liikkuvuus vahvistaa alan ammattiosaamista. Vapaasti hyödynnettävissä olevat tulokset julkaistaan 7 kielellä yhdessä oppaiden ja markkinointimateriaalin kanssa.

Hankkeen tavoitteet:

  • museoiden kehittäminen vastaamaan nykyajan haasteita ja tarpeita
  • museoiden vaikuttavuuden parantaminen
  • toimivan itsearviointimallin kehittäminen ja levittäminen.

Perustiedot:

Rahoitusohjelma: Kulttuurin alaohjelma, EU:n Luova Eurooppa (2014-2020)

Hankeaika: 01.12.2019 – 31.03.2022

EU-tuki: 365 650 euroa

Hanketyyppi: Suuri yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: http://www.museumsofimpact.eu

Hanketta koordinoi Museovirasto Suomesta.

Hankepartnereina ovat Museum Council of Iceland Islannista, Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) Saksasta, BAM! Strategie Culturali Italiasta, MUSIS - Steirischer Museumsverband Itävallasta, The Museum of Cycladic Art Kreikasta, Hellenic Ministry of Culture and Sports Kreikasta, Eesti Rahva Muuseum Virosta, Suomen Museoliitto Suomesta, European Museum Academy (EMA) Alankomaista ja Deutscher Museumsbund/NEMO Network of Museum Organisations Saksasta. 
EU:n lippu, Luova Eurooppa