Luova Eurooppa on Euroopan unionin kulttuurin, luovien alojen ja audiovisuaalialan rahoitusohjelma vuosille 2021-2027. Se tarjoaa kulttuurin, av-alan ja luovien alojen organisaatioille ja ammattilaisille mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Lisäksi ohjelman toimilla edistetään tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja sananvapautta sekä medialukutaitoa. Suomessa Opetushallitus toimii Kulttuurin alaohjelmasta vastaavana yhteyspisteenä.
Luova Eurooppa tukee eurooppalaista yhteistyötä

Luova Eurooppa tarjoaa mahdollisuuksia yhdessä toimimiseen ja liikkuvuuteen, uusien yleisöjen tavoittamiseen sekä osaamisen vahvistamiseen. Hankkeissa laajennat verkostojasi, saat uutta näkökulmaa omaan työhösi ja pääset oppimaan muiden parhaista käytännöistä.