Kreativa Europa är Europeiska unionens finansieringsprogram för kultur, kreativa branscher och den audiovisuella sektorn för 2021–2027. Den erbjuder organisationer och yrkespersoner inom kultur, den audiovisuella sektorn och kreativa branscher möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling av verksamheten. Dessutom främjar programmets åtgärder mediernas pluralism och yttrandefrihet samt medieläskunnighet. I Finland fungerar Utbildningsstyrelsen som kontaktpunkt för delprogrammet Kultur.
Luova Eurooppa tukee eurooppalaista yhteistyötä

Kreativa Europa erbjuder möjligheter till samverkan och mobilitet, att nå nya publiker och att stärka kompetensen. I projekten utvidgar du dina nätverk, får ett nytt perspektiv på ditt eget arbete och får lära dig om andras bästa praxis.