Open Up -hankkeessa aliedustetut sekä huono-osaisemmista yhteisöistä ponnistavat, usein nuoret taiteilijat pääsevät kehittämään osaamistaan ja esittelemään töitään. Samalla kokeillaan ja kehitellään uusia kestäviä taidealan liiketoimintamalleja.
Lintu purppuraisella taivaalla ja teksti Open Up

Aliedustetut taiteilijat kehittämässä kestäviä taidekäytäntöjä

Open Up -hanke tutkii kulttuurin roolia uusien yhteisöllisten suhteiden rakentamisessa aikana, jota leimaavat jakolinjat ja ulossulkeminen. Esiin nostetaan aliedustettuja ja huono-osaisten yhteisöjen taiteilijoita, suunnittelijoita, käsityöläisiä ja esiintyviä taiteilijoita sekä pyritään tarjoamaan alusta luoville synergioille.

Hanke koostuu monitieteisistä ja monipuolisista toiminnoista, kuten koulutuksista, työpajoista, festivaaleista ja näyttelyistä. Osallistujat pääsevät kehittämään taitojaan ja esittelemään töitään. Samalla edistetään valmiuksia luoda kestäviä taidekäytäntöjä sekä kehitellä uusia liiketoimintamalleja, joiden avulla ylläpitää työskentelyä hankkeen päätyttyä. Suomalainen hankepartneri Publics kartoittaa uusia yleisöjä ja järjestää visuaalisen taiteen työpajoja ohjelmien NOT YET LAB sekä ‘Parahosting’–a community-based institutional building pohjalta.

Hankkeen tavoitteet:

  • tuoda näkyvyyttä aliedustetuille ja heikossa asemassa oleville taiteilijoille, suunnittelijoille, käsityöläisille ja esiintyjille
  • luoda ja kokeilla uusia kestäviä taidekäytäntöjä sekä liiketoimintamalleja
  • kulttuurienvälisen dialogin ja osaamisen edistäminen.

Perustiedot

Rahoitusohjelma: Kulttuurin alaohjelma, EU:n Luova Eurooppa (2014-2020)

Hankeaika: 15.12.201914.1.2023

EU-tuki: 1 712 717 euroa

Hanketyyppi: Suuri yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: https://openupeu.com/

Hanketta koordinoi Pierides Foundation Kyprokselta.

Hankepartnereina ovat Université de Picardie Jules Verne Ranskasta, Akademin Valand Göteborgin yliopistosta Ruotsista, Autonomous University of Barcelona Espanjasta, Publics Suomesta, New Hand Lab Portugalista, Thessalian yliopisto Kreikasta ja Pierides Foundation Kyprokselta.
 

EU:n lippu, Luova Eurooppa