Tästä osiosta löytyy tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä tärkeitä käsitteitä.
VAIN vakan TAYS-opas_Käsitteet

 

Tarkoitus ei ole, että käsitteet opetellaan ulkoa, vaan ne toimivat oppimisen välineinä, joiden avulla hahmotetaan paremmin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.