Millainen on kestävä tulevaisuus ja miten saavutamme sen? Miten ottaa ensimmäiset tarvittavat askeleet omassa kasvatus- ja oppimisyhteisössä?

Kestävän kehityksen lähtökohdat koulussa

Kirjoittajat: opetusneuvos Hanna Pohjonen & projektityöntekijä Anjuli Korhonen, Opetushallitus

Kestävä tulevaisuus voi käsitteenä olla epämääräinen ja vaikeasti hahmotettava. Kestävän tulevaisuuden voi ajatellakin olevan kestävän kehityksen toteuma tulevaisuudessa. Kestävässä tulevaisuudessa ihmisillä on vähintään yhtä hyvät ja toivottavasti paremmat elämisen mahdollisuudet kuin nyt, puhumattakaan muista elämänmuodoista. Ympäristö ja ihminen otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja kaikessa toiminnassa. Kestävään tulevaisuuteen pyrkiessä on huomioitava planetaarinen hyvinvointi. Jos ekologinen kestävyys ei ole kunnossa, uupuu ihmiskunnalta toiminnan edellytykset. Toisaalta pahoinvoiva ihminen ei pysty edistämään ekologista kestävyyttä.

Kaikkia kestävyyden näkökulmia tarvitaan – samoin kuin kaikkia ihmisiä. Miten motivaatio, sitouttaminen ja itse tekeminen sitten aikaansaadaan?