Hur ser en hållbar framtid ut och hur uppnår vi den? Hur gör vi för att ta de första nödvändiga stegen i den egna lärandegemenskapen?
Kestävän kehityksen lähtökohdat koulussa

Skribenter: undervisningsråd Hanna Pohjonen och projektarbetare Anjuli Korhonen, Utbildningsstyrelsen

Begreppet hållbar framtid kan vara vagt och svårbegripligt. En hållbar framtid kan ju ses som den framtida realiseringen av hållbar utveckling. I en hållbar framtid har människor, för att inte tala om andra livsformer, åtminstone lika goda eller förhoppningsvis bättre livsvillkor än idag. I beslutsfattandet och all verksamhet tas lika hänsyn till miljön och människan. I strävan efter en hållbar framtid måste vi beakta planetens välbefinnande. Utan ekologisk hållbarhet har inte heller mänskligheten några förutsättningar för att leva och verka. Å andra sidan kan en människa som mår illa inte främja ekologisk hållbarhet.

Alla hållbarhetsperspektiv behövs – precis som också alla människor behövs. Hur åstadkommer vi då motivation, engagemang och handlingar?