Koululla on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa yhteisönsä kestävään toimintaan ja ajatusmaailmaan. Sivulla käsitellään koulun ja sen välittömän lähiyhteisön suhteita, jotka pienenäkin kestävyyden pisarana voivat saada aikaan suuria muutoksen aaltoja yhteiskunnassa. Sivun lopussa pääset vielä tutustumaan oikeisiin esimerkkeihin koulujen aikaansaamasta muutoksesta.

Kaikki avaukset ja esimerkit ovat vapaasti sovellettavissa myös muilla koulutusasteilla perusopetuksen lisäksi.

Koulut yhteisönsä suunnannäyttäjinä

­­­Artikkelin kirjoittaja: resurssiopettaja sekä Ilmastoveivi2019-kampanjan ja Climate Move -ilmastoliikkeen aktiivi Theo Levlin

Kouluilla ja oppilaitoksilla on suuri merkitys yhteiskuntien ja yhteisöjen arvopohjan rakentajina ja muovaajina. Tähän asti kestävää kehitystä on mahdollistettu kouluissa monin tavoin. Luontokasvatus, kierrätyskulttuuri, medialukutaidot, tunnetaidot, kohtuuden ja säästeliäisyyden korostaminen sekä demokratiakasvatus ovat kaikki hyviä esimerkkejä jo olemassa olevista kestävää kehitystä tukevista ulottuvuuksista koulujen ja oppilaitosten arjessa. Nämä opitut tiedot, taidot, arvot, asenteet ja toimintatavat vaikuttavat myös lapsen ja nuoren lähipiirin, kuten perheen ja ystävien kautta laajemmin yhteiskuntaan. Ne ovat siten osa laajempaa kestävän kehityksen vaatimaa kulttuurista murrosta.