Skolan har en unik möjlighet att påverka hållbarheten och tankevärlden i sitt lokalsamhälle. På den här sidan behandlar vi relationerna mellan skolan och dess omedelbara omgivning, där även en liten droppe hållbarhet kan ge upphov till stora förändringsvågor i samhället. I slutet av sidan kan du också läsa om verkliga exempel på förändringar som skolor har åstadkommit.

Alla initiativ och exempel kan tillämpas fritt även på andra utbildningsstadier utöver den grundläggande utbildningen.
Koulut yhteisönsä suunnannäyttäjinä

Skribent: Theo Levlin, resurslärare och aktivist i kampanjen Ilmastoveivi2019 och klimatrörelsen Climate Move

Skolorna och läroanstalterna har stor betydelse i byggandet och formandet av samhällets och gemenskapernas värdegrund. Hittills har hållbar utveckling möjliggjorts på många sätt i skolorna. Naturfostran, återvinningskultur, medieläskunnighet, emotionella färdigheter, betoning av måttfullhet och sparsamhet samt demokratifostran är alla bra exempel på befintliga dimensioner som stödjer den hållbara utvecklingen i skolornas och läroanstalternas vardag. Dessa kunskaper, färdigheter, värderingar, attityder och handlingssätt som barnen och ungdomarna lär sig påverkar samhället också en i större utsträckning genom deras närmaste krets, till exempel familj och vänner. På så sätt utgör de en del av den mer omfattande kulturella brytningen som hållbar utveckling kräver.