Suomen ASPnet-verkoston noin 60 koulun toiminnassa korostuu erityisesti ihmisoikeus-, maailmanperintö- ja ympäristökasvatus. Opetussuunnitelmauudistusten myötä toiminnassa painottuvat myös globaalikasvatus ja Agenda 2030:n tavoitteiden edistäminen. Tällä sivulla esitellään Suomen ASPnet-kouluja alueittain sekä tarjotaan oppaita ja ohjeita ASPnet-kouluille.
Puu ja kädet.

Unesco-koulujen määrä Suomessa on varsin suuri, noin 60, alakouluista yliopistojen opettajankoulutuslaitoksiin. Kouluilla on jonkin verran seutukunnallista yhteistyötä. Erityisen aktiivinen on Oulun seudun Polaris-verkosto. Suomen Unesco-kouluverkoston toiminnassa on korostunut erityisesti ihmisoikeus-, maailmanperintö- ja ympäristökasvatus. Viimeisimpien opetussuunnitelmauudistusten myötä toiminnassa painottuvat myös globaalikasvatus ja työ Agenda 2030:n tavoitteiden edistämiseksi.

Opetushallitus järjestää Unesco-kouluille vuosittain elo-syyskuun vaihteessa yhteistyöseminaarin. Korona-aikana seminaarit on järjestetty webinaareina. Ohjelmassa kehitetään Unesco-koulujen toiminnan suunnitelmallisuutta ja koulujen keskinäistä verkostoitumista ja yhteistyötä – niin alueellisesti, kansallisesti kuin globaalisti.

Toiminnan koordinoimisesta vastaa Opetushallitus yhteistyössä Pariisin Unesco ASPnet -toimiston ja Suomen Unesco-toimikunnan kanssa. Unesco-koulutoiminnasta kiinnostuneiden tulisi ensin ottaa yhteyttä maakoordinaattoriin Jaakko Lindforsiin (etunimi.sukunimi [at] oph.fi). 

Suomen Unesco-koulut ovat järjestäytyneet erilaisiksi verkostoiksi. Alle on listattu kaikki Suomen Unesco-koulut:

UNESCO ASPnet -koulut

 • Ahmon koulu
 • Alppilan lukio
 • Apollon Yhteiskoulu
 • Björneborgs Svenska Samskola
 • Etäkoulu Kulkuri
 • Haapajärven lukio
 • Haapajärven yläaste
 • Haukiputaan koulu
 • Haukiputaan lukio
 • Helsingin kielilukio
 • Helsingin kuvataidelukio
 • Helsingin normaalilyseo
 • Helsingin ranskalais-suomalainen koulu
 • Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
 • Iisalmen lyseo
 • Isokylän koulu + päiväkoti
 • Joensuun normaalikoulu
 • Jokelan yläaste, Tuusula
 • Jyväskylän kristillinen opisto
 • Jyväskylän Lyseon lukio
 • Jyväskylän normaalikoulun alakoulu
 • Jyväskylän normaalikoulun lukio
 • Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos
 • Kaitaan koulu
 • Kallaveden lukio
 • Katedralskolan i Åbo
 • Kellon koulu, Oulu
 • Kempeleen lukio
 • Kempeleen kirkonkylän yhtenäiskoulu
 • Kivikon koulu
 • K.J Ståhlbergin koulu (ent. Martinmäen koulu)
 • Kotkan lyseo
 • Kruununhaan yläaste
 • Kuninkaanhaan koulu
 • Kuusankosken lukio
 • Laanilan koulu
 • Laanilan lukio
 • Lapin yliopiston harjoittelukoulu
 • Lapinlahden lukio ja Kuvataidelukio
 • Latokartanon koulu
 • Lyseonpuiston lukio
 • Martinlaakson lukio
 • Matinkylän lukio
 • Mäkelänrinteen lukio
 • Oriveden lukio
 • Oriveden yhteiskoulu
 • Oulun normaalikoulu, perusasteen 0-6 luokat
 • Oulun normaalikoulu, yläkoulu ja lukio
 • Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio
 • Oulun yliopisto Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö
 • Puolalanmäen lukio
 • Putaan koulu
 • Rantakylän yhtenäiskoulu
 • Rauman normaalikoulu
 • Saamen kielten etäopetus
 • Suomalais-venäläinen koulu
 • Tampereen yliopiston normaalikoulu
 • Tikkalan koulu, Jyväskylä
 • Turun normaalikoulu
 • Tuusulan lukio
 • Vaasan lyseon lukio
 • Varalan Urheiluopisto
 • Vasa övningsskola

Normaalikoulujen verkostolla on omat sivunsa.

Uusia kouluja otetaan verkostoon vain erityisen painavasta syystä. YK:n arvoja toteuttavasta koulutoiminnasta kiinnostuneita kouluja kehotetaan sen sijaan harkitsemaan YK-kouluksi ilmoittautumista. 

Seuraavaksi Suomen Unesco-kouluverkoston toimintaa esitellään alueittain.