Suomen ASPnet-verkoston noin 60 koulun toiminnassa korostuu erityisesti ihmisoikeus-, maailmanperintö- ja ympäristökasvatus. Opetussuunnitelmauudistusten myötä toiminnassa painottuvat myös globaalikasvatus ja Agenda 2030:n tavoitteiden edistäminen. Tällä sivulla esitellään Suomen ASPnet-kouluja alueittain sekä tarjotaan oppaita ja ohjeita ASPnet-kouluille.
Puu ja kädet.

Unesco-koulujen määrä Suomessa on varsin suuri, noin 60, alakouluista yliopistojen opettajankoulutuslaitoksiin. Kouluilla on jonkin verran seutukunnallista yhteistyötä. Erityisen aktiivinen on Oulun seudun Polaris-verkosto. Suomen Unesco-kouluverkoston toiminnassa on korostunut erityisesti ihmisoikeus-, maailmanperintö- ja ympäristökasvatus. Viimeisimpien opetussuunnitelmauudistusten myötä toiminnassa painottuvat myös globaalikasvatus ja työ Agenda 2030:n tavoitteiden edistämiseksi.

Opetushallitus järjestää Unesco-kouluille vuosittain elo-syyskuun vaihteessa yhteistyöseminaarin. Korona-aikana seminaarit on järjestetty webinaareina. Ohjelmassa kehitetään Unesco-koulujen toiminnan suunnitelmallisuutta ja koulujen keskinäistä verkostoitumista ja yhteistyötä – niin alueellisesti, kansallisesti kuin globaalisti.

Toiminnan koordinoimisesta vastaa Opetushallitus yhteistyössä Pariisin Unesco ASPnet -toimiston ja Suomen Unesco-toimikunnan kanssa. Unesco-koulutoiminnasta kiinnostuneiden tulisi ensin ottaa yhteyttä maakoordinaattoriin Satu Honkalaan (etunimi.sukunimi [at] oph.fi). 

Suomen Unesco-koulut ovat järjestäytyneet erilaisiksi verkostoiksi. Alta löydät tiedostot Suomen Unesco-kouluista

Liite
Liite

Normaalikoulujen verkostolla on omat sivunsa.

Uusia kouluja otetaan verkostoon vain erityisen painavasta syystä. YK:n arvoja toteuttavasta koulutoiminnasta kiinnostuneita kouluja kehotetaan sen sijaan harkitsemaan YK-kouluksi ilmoittautumista. 

Seuraavaksi Suomen Unesco-kouluverkoston toimintaa esitellään alueittain.