Hyppää pääsisältöön

Valtionavustukset ja kansainvälistymisrahoitus


Opetushallitus jakaa kehittämisrahoituksina valtionavustuksia ja kansainvälistymisrahoitusta.

Valtionavustuksilla tuetaan kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joilla pyritään pysyviin muutoksiin ja parannuksiin.

Opetushallitus tukee myös suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme toimialallamme Euroopan unionin ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Kansainvälistymisen rahoituksesta valtaosa tulee ulkopuolisilta rahoittajilta (esim. EU, Pohjoismaiden ministerineuvosto).

Haettavissa olevat avustukset

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Civil Society Cooperation in the field of Youth -haku päättyy 15.12.2021

Valtionavustus

Valtionavustukset vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi-ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2021

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ nuorisoala: Akkreditoinnin haku päättyy 31.12.2021

Kansainvälistymisrahoitus

Euroopan solidaarisuusjoukot: Laatumerkin haku päättyy 31.12.2021

Uutisia rahoitusmahdollisuuksista

Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ nuorisoala: Virtual Exchanges in Higher Education and Youth -haku päättyy 22.2.2022
Nuorisotyö Erasmus+ Erasmus+ nuorisoalalle Kansainvälistyminen

Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ nuorisoala: Civil Society Cooperation in the field of Youth -haku päättyy 15.12.2021
Nuorisotyö Erasmus+ Erasmus+ nuorisoalalle Kansainvälistyminen

Rahoitushaku-uutinen

Nordplus hakukierros 2022 on käynnistynyt
Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Aikuiskoulutus Kulttuuri Nordplus-ohjelma

Tietosuojaseloste