Hoppa till huvudinnehåll

Statsunderstöd och finansiering för internationalisering


Utbildningsstyrelsen delar ut utvecklingsfinansiering i form av statsunderstöd och finansiering för internationalisering.

Statsunderstöden beviljas till utvecklings-, försöks- och startprojekt som syftar till bestående förändringar och förbättringar. 

Utbildningsstyrelsen stöder också internationalisering av det finländska samhället. Vi koordinerar praktik-, utbytes- och stipendieprogram samt ansvarar för att verkställa och informera om Europeiska unionens program i Finland. Merparten av finansieringen till internationalisering kommer från externa finansiärer, bland annat EU och Nordiska ministerrådet.

Pågående ansökningar

Statsunderstöd

Statsunderstöd för utveckling av verktyg för bedömning av inlärningssvårigheter

Statsunderstöd

Statsunderstöd för anordnande av gymnasieutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning för flyktingar från Ukraina

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökan om finansiering för yrkeskunskapscentrum avslutas den 8 juni 2023

Statsunderstöd

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2023

Kontaktuppgifter


Om du har frågor kan du kontakta oss på adressen statsunderstod@oph.fi