Hoppa till huvudinnehåll

Statsunderstöd och finansiering för internationalisering


Utbildningsstyrelsen fördelar utvecklingsfinansiering i form av statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering.

Coronavirusets inverkan på projektverksamheten

Statsunderstöden beviljas till utvecklings-, försöks- och startprojekt som syftar till bestående förändringar och förbättringar. 

Utbildningsstyrelsen stöder också internationalisering av det finländska samhället. Vi koordinerar praktik-, utbytes- och stipendieprogram samt ansvarar för att verkställa och informera om Europeiska unionens program i Finland. Merparten av finansieringen till internationalisering kommer från externa finansiärer, bland annat EU och Nordiska ministerrådet.

Pågående ansökningar

Statsunderstöd

Extra understöd 2022 för att ersätta kostnaderna för läromedel i utbildning för läropliktiga inom fritt bildningsarbete (folkhögskolor)

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen av kvalitetsmärke avslutas 31.8.2022

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: Creative Innovation Lab-projekt 2022

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: journalistiska samarbetspartnerskap 2022

Nyheter om finansieringsmöjligheter

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökan om finansiering för samarbetspartnerskap (KA220-VET) går ut 23.3. 2022
Nyckelord Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Den första finansieringsansökan för småskaliga samarbetspartnerskap (KA210-VET) går ut 23.3. 2022
Nyckelord Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Finansieringsansökan för kortvariga mobilitetsprojekt (KA122-VET) går ut 23.2. 2022
Nyckelord Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökningstiden för finansiering för ackrediterade organisationers mobilitetsprojekt (KA121-VET) går ut 23.2. 2022
Nyckelord Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Kontaktuppgifter


Om du har frågor kan du kontakta oss på adressen valtionavustukset@oph.fi