Hoppa till huvudinnehåll

Statsunderstöd och finansiering för internationalisering


Utbildningsstyrelsen fördelar utvecklingsfinansiering i form av statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering.

 

 

Statsunderstöden beviljas till utvecklings-, försöks- och startprojekt som syftar till bestående förändringar och förbättringar. 

Utbildningsstyrelsen stöder också internationalisering av det finländska samhället. Vi koordinerar praktik-, utbytes- och stipendieprogram samt ansvarar för att verkställa och informera om Europeiska unionens program i Finland. Merparten av finansieringen till internationalisering kommer från externa finansiärer, bland annat EU och Nordiska ministerrådet.

Pågående ansökningar

Statsunderstöd

Pilotprojekt för nordiskt samarbete kring demokrati- och människorättsfostran 2022-2023

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen av kvalitetsmärke avslutas 31.5.2022

Ansökan av kvalitetsmärke inom Europeiska solidaritetskåren avslutas 31.5.2022 kl. 13.00 i finsk tid. Alla roller av kvalitetsmärke kan ansökas: mottagande organisation (Hosting), stödorganisation (Supporting) och koordinerande organisation (Lead).
Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: projekt för spridning av europeisk skönlitteratur 2022

Genom EU-programmet Kreativa Europa kan man ansöka om finansiering för översättning, publicering, spridning och marknadsföring av europeisk skönlitteratur. Stöd kan sökas antingen ensam (ett förlag), eller som ett konsortium bestående av minst två bok- och förlagsorganisationer.
Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2022: Nätverk inom En läsande kommun

Bakgrund och mål 

 
Statsunderstödslagen (688/2001)

Statsbudgeten 2022, moment 29.01.02.7  

 

Nyheter om finansieringsmöjligheter

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökan om finansiering för samarbetspartnerskap (KA220-VET) går ut 23.3. 2022
Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Den första finansieringsansökan för småskaliga samarbetspartnerskap (KA210-VET) går ut 23.3. 2022
Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Finansieringsansökan för kortvariga mobilitetsprojekt (KA122-VET) går ut 23.2. 2022
Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökningstiden för finansiering för ackrediterade organisationers mobilitetsprojekt (KA121-VET) går ut 23.2. 2022
Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Kontaktuppgifter


Om du har frågor kan du kontakta oss på adressen valtionavustukset@oph.fi