Hoppa till huvudinnehåll

Statsunderstöd och finansiering för internationalisering


Utbildningsstyrelsen delar ut utvecklingsfinansiering i form av statsunderstöd och finansiering för internationalisering.

Statsunderstöden beviljas till utvecklings-, försöks- och startprojekt som syftar till bestående förändringar och förbättringar. 

Utbildningsstyrelsen stöder också internationalisering av det finländska samhället. Vi koordinerar praktik-, utbytes- och stipendieprogram samt ansvarar för att verkställa och informera om Europeiska unionens program i Finland. Merparten av finansieringen till internationalisering kommer från externa finansiärer, bland annat EU och Nordiska ministerrådet.

Pågående ansökningar

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen för volontärgrupper på högprioriterade områden avslutas 8.2.2023

Statsunderstöd

Personalutbildning för undervisningsväsendet 2023

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning, yrkesutbildning och allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för Jean Monnet-insatser avslutar 14.2.2023

Statsunderstöd

Stärkande av studier i det andra inhemska språket för servicebranscherna inom yrkesutbildningen

Nyheter om finansieringsmöjligheter

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökan om finansiering för samarbetspartnerskap (KA220-VET) går ut 23.3. 2022
Nyckelord Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Den första finansieringsansökan för småskaliga samarbetspartnerskap (KA210-VET) går ut 23.3. 2022
Nyckelord Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Finansieringsansökan för kortvariga mobilitetsprojekt (KA122-VET) går ut 23.2. 2022
Nyckelord Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökningstiden för finansiering för ackrediterade organisationers mobilitetsprojekt (KA121-VET) går ut 23.2. 2022
Nyckelord Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Kontaktuppgifter


Om du har frågor kan du kontakta oss på adressen statsunderstod@oph.fi