Hoppa till huvudinnehåll

Statsunderstöd och finansiering för internationalisering


Utbildningsstyrelsen delar ut utvecklingsfinansiering i form av statsunderstöd och finansiering för internationalisering.

Statsunderstöden beviljas till utvecklings-, försöks- och startprojekt som syftar till bestående förändringar och förbättringar. 

Utbildningsstyrelsen stöder också internationalisering av det finländska samhället. Vi koordinerar praktik-, utbytes- och stipendieprogram samt ansvarar för att verkställa och informera om Europeiska unionens program i Finland. Merparten av finansieringen till internationalisering kommer från externa finansiärer, bland annat EU och Nordiska ministerrådet.

Pågående ansökningar

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen av kvalitetsmärke avslutas 31.12.2023

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: europeiska samarbetsprojekt 2024

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: europeiska plattformar 2024

Kontaktuppgifter


Om du har frågor kan du kontakta oss på adressen statsunderstod@oph.fi