Opetushallituksen yhteydessä toimiva Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta myöntää hakemuksesta oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä.

Tältä sivulta löydät tietoa auktorisoinnin hakemisesta, hakijoita koskevista vaatimuksista sekä auktorisoinnin voimassaolosta ja sen uusimisesta.

Kuka voi hakea auktorisoidun kääntäjän oikeutta?

Auktorisoidun kääntäjän oikeutta voi hakea täysi-ikäinen henkilö, jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Lisäksi hakijalla täytyy olla kotikunta Suomessa tai vakinainen asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Auktorisoidun kääntäjän oikeutta haetaan hyväksytyn tutkintosuorituksen tai aikaisempien käännösopintojen perusteella.

 

Auktorisoidun kääntäjän oikeutta voit hakea kolmella eri tavalla:

1.    kun olet suorittanut auktorisoidun kääntäjän tutkinnon hyväksytysti
2.    kun ylempään korkeakoulututkintoosi sisältyy auktorisoidun kääntämisen opintoja
3.    kun olet virallinen kääntäjä.

Löydät hakutapoja vastaavat hakulomakkeet (1-3) Yleisten hakuohjeiden alta. Voit myös tutustua erilaisia hakutapoja koskeviin vaatimuksiin tarkemmin tällä sivulla. Vaatimukset perustuvat lakiin (1231/2007) ja Valtioneuvoston asetukseen (1232/2007) auktorisoiduista kääntäjistä.