Hyppää pääsisältöön

Tieto- ja viestintäteknologia oppimisessa

Mitä tarkoittaa tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö käytännössä? Mitä tieto- ja viestintäteknologiasta sanotaan opetussuunnitelman perusteissa? Miten hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa opetussuunnitelman perusteiden edellyttämällä tavalla?

Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Tieto- ja viestintäteknologia on sekä oppimisen kohde että väline, ja nykyisin sitä hyödynnetään opetuksessa ja oppimisessa aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Opetuksessa tuleekin huolehtia siitä, että kaikilla oppijoilla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. TVT-taitoja tarvitaan digitalisoituvassa maailmassa yhä enemmän niin opinnoissa, työelämässä kuin arjessakin.

Näille sivuille on kerätty tiivis tietopaketti tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytöstä: ohjeistuksia, suosituksia ja opettajan tukimateriaaleja.