Hyppää pääsisältöön

Tieto- ja viestintäteknologia oppimisessa

Mitä tarkoittaa tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö käytännössä? Mitä tieto- ja viestintäteknologiasta sanotaan opetussuunnitelman perusteissa? Miten hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa opetussuunnitelman perusteiden edellyttämällä tavalla?

Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Tieto- ja viestintäteknologia on sekä oppimisen kohde että väline, ja nykyisin sitä hyödynnetään opetuksessa ja oppimisessa aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Opetuksessa tuleekin huolehtia siitä, että kaikilla oppijoilla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. TVT-taitoja tarvitaan digitalisoituvassa maailmassa yhä enemmän niin opinnoissa, työelämässä kuin arjessakin.

Näille sivuille on kerätty tiivis tietopaketti tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytöstä: ohjeistuksia, suosituksia ja opettajan tukimateriaaleja.

 

Muualla verkossa

Koulukino

www.koulukino.fi

Koulukino on valtakunnallinen elokuvakasvatusyhdistys, joka kannustaa kouluja elokuvan pariin ja tarjoaa opettajille elokuvakasvatuksen välineitä. Sivuilta löydät maksuttomia oppimateriaaleja ja tarjolla on myös nuorten omia yhteisöjä aiheen käsittelyyn.

Tutoropettajatoiminta

Perusopetuksen tutoropettajatoiminta Suomessa

Miten opetuksen järjestäjät ovat lähteneet mukaan tutoropettajatoimintaan? Kuinka tutoropettajien koulutus on toteutettu? Mitkä ovat tutoropettajien tyypilliset tehtävät, ja miten toiminta on juurtunut koulujen arkeen? Faktaa Express -julkaisussa esitellään tutoropettajatoimintaan osallistuville tehdyn kyselyn tulokset.