Hoppa till huvudinnehåll

Informations- och kommunikationsteknik i lärandet

Södmaterial, information och guider kring informations- och kommunikationsteknik i lärandet. Mera material sätts till efterhand.

 

Tutorlärarverksamhet

Tutorlärarverksamheten i Finlands grundskolor

Hur har utbildningsanordnarna tagit sig an tutorlärarverksamheten? Hur har tutorlärarnas utbildning genomförts? Vilka har tutorlärarnas vanligaste uppgifter varit, och hur har verkamheten förankrats i skolvardagen? I Fakta Express-publikationen presenteras resultaten av den enkät som riktades till de som deltar i tutorlärarverksamheten. Ett kort avsnitt om den svenskspråkiga verksamheten och det svenskspråkiga nätverket ingår.

De viktigaste tjänsterna på nätet

Vetamix

svenska.yle.fi

Vetamix är YLE:s svenskspråkiga tjänst/portal för undervisning och lärande

Tutorlärarnätverkets webbsida

www.tutorlarare.fi

Webbsida för materialdelning som i första hand är riktad till grundskolans tutorlärare. "Från tutorlärare till tutorlärare". Nytt material sätts in efterhand.