Raportit ja selvitykset

Opettajat ja rehtorit Suomessa 2019: Taiteen perusopetuksen opettajat

Tilastot Taiteen perusopetus
Julkaisun kansikuva

Opettajat ja rehtorit Suomessa 2019: Taiteen perusopetus
(pdf, 631.63 KB)

Lataa

Julkaisu tarjoaa katsauksen taiteen perusopetuksessa työskentelevistä opettajista. Se on osa Opettajat ja rehtorit Suomessa 2019 -tiedonkeruun tuloksia esittelevästä raporttisarjasta.


Opettajatiedonkeruita ja niihin pohjautuvia raportteja on tehty vuodesta 1999. Nyt julkaisuvuorossa ovat järjestyksessä kuudennen, vuonna 2019 toteutetun tiedonkeruun tulokset.

Tietoa kerättiin esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ruotsinkielisessä koulutuksessa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa ja taiteen perusopetuksessa työskentelevistä opettajista ja rehtoreista. Tarkastelun kohteena ovat mm. opettajien ja rehtorien kelpoisuus sekä ikä- ja sukupuolirakenteet. Tulokset esitellään koulutusmuotokohtaisissa raporteissa.

Lisäksi raporttisarja sisältää julkaisuja opettajatarpeista nyt ja tulevaisuudessa, opettajankoulutukseen hakemisesta sekä opetushenkilöstön osallistumisesta jatko- ja täydennyskoulutukseen, asiantuntijavaihtoon ja työelämäjaksoille.

Lisätietoa tiedonkeruusta sekä kaikki siihen liittyvät raportit
 

Julkaisuvuosi
2021
ISBN pdf
978-952-13-6745-8
Sarja
Raportit ja selvitykset 2021:6
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi