Tällä hetkellä odotetaan ratkaisua siitä, miten tulevaisuudessa kerätään kansallista tietoa opettajista ja rehtoreista. Viimeisimmät Opettaja-tiedonkeruun pohjalta tehdyt tilastotiedot ovat vuodelta 2019.

Vertailutietoa eri maiden opettajista on saatavissa muun muassa OECD:n viiden vuoden välein tehtävästä Teaching and Learning International Survey (TALIS) -tutkimuksesta.