Selvityshankkeessa tarkastellaan ulkomaisissa korkeakouluissa koko tutkintoa opiskelevia suomalaisia. Selvityksellä haetaan vastauksia muun muassa kysymyksiin, ketkä lähtevät ulkomaille tutkinto-opiskelijoiksi, mitä tekijöitä ulkomaille opiskelemaan lähdön taustalta löytyy tai millainen on ulkomailla tutkintonsa suorittaneiden ura valmistumisen jälkeen.