I utredningsprojektet studeras finländare som avlägger en hel examen i utländska högskolor. Genom utredningen söks svar bland annat på frågor som gäller vilka som åker utomlands som examensstuderande, vilka faktorer som ligger bakom beslutet att åka utomlands för att studera eller hurdan karriär de som avlägger sin examen utomlands har efter de tagit sin examen.