TransEurope edistää valokuvataiteilijoiden ja muiden alan ammattilaisten verkostoitumista sekä tarjoaa heille näkyvyyttä ja työskentelymahdollisuuksia. Hankkeeseen osallistuvat valokuvataiteilijat pääsevät esittelemään töitään kuraattoreille, kokeilemaan uusia tyylisuuntauksia ja luomaan itselleen kansainvälisiä verkostoja.
TransEurope -hanke. Kuvassa Maria Faarinen ja toinen henkilö.

Verkostoja ja näkyvyyttä valokuvataiteilijoille

Hankkeen toiminnallinen osuus koostuu valokuvataiteen työpajoista, portfolioarvioista, kolmesta ryhmänäyttelystä ja muista aktiviteeteista. Ryhmänäyttelyiden tavoitteena on lisätä taiteilijoiden ja organisaatioiden kansainvälistä liikkuvuutta, näkyvyyttä ja yhteistyötä. Hanke on taitelijoille myös alusta, jolla oppia ja olla vuorovaikutuksessa keskenään. Hankkeen toteuttavat kolme partneriorganisaatiota  yhteistyössä kansainvälisten agenttien ja taiteilijoiden kanssa. Toiminta sijoittuu sekä kolmeen hankemaahan että yhteentoista muuhun maahan hankkeen vaikutusalueella.

Hankkeen tavoitteet:

  • levittää tietämystä valokuvataiteesta eri näkökulmista
  • toimia promoottorina valokuvataiteen töille sekä hankemaissa että koko EU:n alueella
  • tuottaa valokuvaajille tarvittavat työkalut ja puitteet ammatilliseen kehitykseen ja kansainvälisiin työskentelymahdollisuuksiin.

Perustiedot:

Perustiedot:

Hankeaika: 01.09.2017­­­­­­­­­­­­–30.12.2019

EU-tuki: 199 890 euroa

Hanketyyppi: Pieni yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: http://transeuropephoto.eu/

Hankkeen koordinaattorina toimii Fundación Contemporánea Espanjasta.

Hankkeen partnereita ovat Euromare Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia Kreikasta ja Valokuvataiteen museo Suomesta.