Uusimmat uutiset

Uutinen

Jyrängön koulu #BeActive Education -kilpailun finaaliin

Jyrängön koulu Heinolasta on ehdolla Euroopan komission #BeActive Education -palkinnon saajaksi. Ehdokkaita oli asetettu yhteensä 69, joista 3 valikoitui finaaliin. Muut finalistit ovat irlantilainen sekä tsekkiläinen koulu.
Uutinen

Suomi toisena kielenä -opettajiksi vuonna 2018 Réka Aarnos ja Marianne Seppä

Tänä vuonna maahanmuuttajien suomi toisena kielenä -opettajaksi valittiin kaksi ansioitunutta opettajaa: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian suomi toisena kielenä -opettaja Réka Aarnos ja Luksiassa, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä projektitoiminnan parissa työskentelevä opettaja Marianne Seppä.
Uutinen

Euroopan kielten päivää vietetään 26.9.

Euroopan neuvosto on julistanut syyskuun 26. päivän Euroopan kielten päiväksi. Päivän tavoitteena on tuoda esiin Euroopan kielellistä rikkautta ja innostaa opiskelemaan kieliä. Päivä tuo esille monia teemoja, joita käsitellään myös perusopetuksen opetussuunnitelman perus teissa. Yhteistä on esimerkiksi ajatus siitä, että jokainen koulu ja oppilas on monikielinen.
Uutinen

Koulun osallistava toimintakulttuuri luo perustan toimivalle kodin ja koulun yhteistyölle

Valtakunnallista Kodin ja Koulun Päivää vietetään peruskouluissa, esikouluissa sekä päiväkodeissa 28.9. Päivän aikana järjestetään tapahtumia, joissa vanhemmat voivat osallistua yhdessä tekemisen kautta lapsen koulu- ja päiväkotiarkeen sekä keskustella oppimiseen liittyvistä asioista. Tänä vuonna teemana on kiitoskulttuuri.
Uutinen

Opetushallitus mukana EuroSkills-tapahtumassa Budapestissa

Ammattitaidon EM-kilpailu EuroSkills järjestetään Unkarin Budapestissa 26.‒28.9.2018. kilpailuun osallistuu yli 500 nuorta 28:sta Euroopan maasta. Lajeja on yhteensä 40, joista Suomen joukkue osallistuu 22 lajiin. Suomen joukkueeseen kuuluu 25 kilpailijaa ja 22 kilpailuissa lajiohjaajina toimivaa eksperttiä.
Uutinen

Euroopan urheiluviikolla rohkaistaan lisäämään liikettä ilon kautta

Euroopan urheiluviikkoa vietetään 23.–30.9.2018. Vuonna 2017 viikon aikana liikkui erilaisissa tapahtumissa noin 17 miljoonaa ihmistä yli 30 maassa. Suomen kansallisissa tapahtumissa keskitytään peruskouluikäisiin lapsiin ja nuoriin.
Uutinen

Kieltenopetus alkaa jatkossa jo ensimmäiseltä luokalta – Opetushallituksessa aloitetaan A1-kielen opetussuunnitelmatyö

Ensi vuonna koulunsa aloittavat ekaluokkalaiset opiskelevat ensimmäistä vierasta tai toista kotimaista kieltä keväästä 2020 alkaen. A1-kielen opiskelun tehtävien ja tavoitteiden valmistelu opetussuunnitelman perusteisiin alkaa Opetushallituksessa.
Uutinen

Miten digitalisaatio vaikuttaa osaamis- ja koulutustarpeisiin?

Osaamisen ennakointifoorumin työpajoissa eri alojen asiantuntijat pohtivat, miten digitalisaatio, tuotantoverkostot ja muut työelämän ilmiöt vaikuttavat siihen, millaista osaamista ja koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan. Tulokset toimivat pohjana osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnille.
Uutinen

Maailman suurin vanhempainilta tulee jälleen – Ilmoita koulusi vanhempien valtakunnalliseen keskusteluun

Vanhemmilla on tärkeä rooli lasten koulunkäynnissä. Miten koulu voisi tarjota vanhemmille ja huoltajille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti oman lapsensa koulun arkeen? Miten vanhempi voisi parhaiten tukea lapsensa koulunkäyntiä? Tule mukaan valtakunnalliseen tapahtumaan, jossa mahdollistetaan vanhempien välinen dialogi ympäri Suomen.
Uutinen

Kuukauden tilasto: Varhaiskasvatus tavoittaa yhä useamman suomalaislapsen

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuus on Suomessa kasvanut tasaisesti 2000-luvun edetessä. Silti osallistumisaste on meillä edelleen OECD-maiden keskiarvon alapuolella ja myös selvästi alempi kuin muissa Pohjoismaissa.
Uutinen

OECD-vertailu: Vanhempien koulutustaso vaikuttaa yksilön koulutuspolkuun voimakkaasti myös Suomessa

Vanhempien koulutus sekä sukupuoli, maahanmuuttajatausta ja syntymämaa vaikuttavat voimakkaasti yksilön koulutuspolkuun ja työllistymiseen, kertoo OECD:n tuore Education at a Glance -julkaisu.
Uutinen

Yrittäjän päivää vietetään 5.9. – yrittäjyys esiin kouluissa ja oppilaitoksissa

Yrittäjyys on osa perusopetuksen laaja-alaista osaamista ja kaikkia ammatillisia tutkintoja. Yrittäjän päivä on hyvä tilaisuus nostaa aihetta esiin kouluissa ja oppilaitoksissa. Teemapäivän verkkosivuilta löytyy vinkkejä päivän viettämiseen.
Uutinen

Oppimisen tuen neuvontapalvelu aloittaa toimintansa

Askarruttavatko oppimisen ja koulunkäynnin tuen kysymykset? Mietityttääkö kolmiportainen tuki? Opetushallitus ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ovat yhteistyössä luoneet palvelun, joka tarjoaa tietoa ja neuvoja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa perusopetuksen opettajille, rehtoreille ja huoltajille sekä sivistystoimelle.
Uutinen

Digiaikakauden taidot -ohjelma käynnistyy – koulutuksiin haettavissa 7 miljoonaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt Digiaikakauden taidot -ohjelman, jonka tavoitteena on digitaitojen ja heikkojen perustaitojen vahvistaminen. Matalan kynnyksen koulutuksen lisäämisellä halutaan ehkäistä eriarvoisuutta, antaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja. Kansanopistot, kansalaisopistot ja muut vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat hakea rahoitusta matalan kynnyksen koulutukseen, jossa opitaan esimerkiksi monilukutaitoa ja digitaalisen teknologian käyttöä. Seitsemän miljoonan euron rahoitushaku avataan Opetushallituksessa maanantaina.
Uutinen

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet uudistuvat syksyn aikana

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet päivitetään Opetushallituksessa vuoden 2018 loppuun mennessä. Muutoksia perusteisiin tuo uusi 1.9. voimaan tuleva varhaiskasvatuslaki. Tuotamme myös materiaalia kiusaamisen ehkäisyyn sekä perhepäivähoidon ja vuorohoidon tueksi.
Uutinen

Suomalaiskoulut ehdolla eurooppalaisen liikuntapalkinnon saajiksi

Kolme suomalaista koulua on ehdolla Euroopan komission #BeActive-palkinnon saajaksi. Ehdolla ovat Jyrängön koulu Heinolasta, Minna Canthin koulu Kuopiosta sekä Onkilahden yhtenäiskoulu Vaasasta.
Uutinen

Ongelmia tasa-arvoavustusten maksuissa

Opetushallituksen maksamia valtion erityisavustuksia esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin on ohjautunut väärille tileille. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon keskus Palkeet selvittää virhettä. Jos huomaatte avustuksen ohjautuneen väärälle tilille eikä pankki ole ottanut alkuviikon aikana teihin yhteyttä, pyydämme olemaan yhteydessä pankkiinne.
Uutinen

Koulutusvienti vauhdittuu Taiwaniin

Opetushallitus on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen taiwanilaisen Startlight Foundationin kanssa.
Uutinen

Yhteisvastuuta ja käytännön oppimiskokemuksia – Euroopan solidaarisuusjoukot käyntiin toden teolla

Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät kesäkuussa 2018 sopuun Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoituksesta ja niiden oikeudellisen rakenteen vahvistamisesta. Yhteisymmärryksen myötä Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminta tulee saamaan oman budjetin ja oikeudellisen aseman uutena EU-ohjelmana vuosille 2018–2020.
Uutinen

Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opettajat kokoontuvat Ouluun

Ulkomaisissa yliopistoissa työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien jokavuotiset opintopäivät pidetään tänä vuonna Oulussa 7.–9.8.2018. Opetushallituksen järjestämille opintopäiville osallistuu noin 80 opettajaa eri puolilta maailmaa. Osallistujat opettavat 19 eri maassa.