Uusimmat uutiset

Uutinen

EU:n koulutuksen seurantakatsaus 2020: Suomi kuuluu vertailun mallioppilaisiin, mutta myös parannettavaa on 

Education and Training Monitor vertailee EU-maiden koulutusjärjestelmiä ja niiden kehitystä. Seurantakatsauksen tavoitteena on edistää keskustelua koulutuksen avainteemoista ja tuottaa tietoa...
Uutinen

Opetushallituksen organisaatio muuttuu 1.1.2021

Opetushallitus on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 2017, jolloin Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistettiin uudeksi virastoksi.
Uutinen

Lukukummit-kampanja painottaa lukemisen merkitystä ja pyrkii vahvistamaan lasten lukutaitoa

Tänään käynnistyy opetusministeri Li Anderssonin ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon luotsaama Lukukummit-kampanja. Opetushallituksessa toimivan Lukuliikkeen ja opetus- ja...
Uutinen

Erasmus+ -ohjelma saa lisärahoitusta – budjettisopimus mahdollistaa uuden ohjelman alkamisen

Alustava sopu EU:n uudesta seitsenvuotisesta rahoituskehyksestä kasvattaa Erasmus+ -ohjelman budjettia vielä 2,2 miljardilla eurolla. Budjettisopimus mahdollistaa uuden ohjelman alkamisen suunnitellusti ensi vuonna.
Uutinen

Kyselyn mukaan vuorovaikutustaitoja halutaan vahvistaa kouluissa

Kyselyn vastauksista käy ilmi, että opettajat tarvitsevat konkreettisia ja selkeitä toimintamalleja erimielisyystilanteiden ratkaisemiseen mutta myös niiden havaitsemiseen ja ennalta ehkäisemiseen...
Uutinen

Euroopan ammattitaitoviikko 2020 nostaa esiin ammatillisen osaamisen merkitystä elämässä, työuralla ja yhteiskunnassa

Euroopan ammattitaitoviikko (European Vocational Skills Week) 9.-13.11. on Euroopan komission aloitteesta vuosittain järjestettävä tapahtuma, jonka aikana ammatillisen koulutuksen eri toimijat tuovat esiin ammattiosaamista ja sen merkitystä muuttuvassa maailmassa. Tämän vuoden teemoina ovat kestävä kehitys ja digitaalisuus.
Uutinen

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet lausuntokierrokselle 10.11. alkaen

Esiopetuksen perusteluonnosta voi kommentoida lausuntopalvelu.fi:ssä 10.–23.11.2020.
Uutinen

THL kertoo tuoreimmat tiedot altistumisista ja tartunnoista sekä suosituksista – linkit löytyvät sivuiltamme

Muistutamme, että kaikkein ajantasaisin tieto terveydenhuollon ohjeistuksista koronavirusta koskien löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta. Suosituksien pohjana on kolmiportainen malli, jossa suositukset on jaoteltu perustasoon, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen.
Uutinen

Maailman suurin vanhempainilta 12.11. klo 18: Hyvää koulupäivää!

Maailman suurimmassa vanhempainillassa jaetaan vanhempien näkemyksiä lasten ja nuorten tulevaisuudesta – niin mahdollisuuksista kuin huolista. Illan aikana keskustelemme, mistä hyvä koulupäivä muodostuu ja miten kodin ja koulun yhteistyöllä voidaan vahvistaa koululaisten hyvinvointia sekä tulevaisuususkoa. Tervetuloa!
Uutinen

Erasmus+ -ohjelman koronatuki kehittämishankkeille kiinnosti suomalaisia

Suomalaiset organisaatiot ovat hakeneet innokkaasti EU-rahoitusta koronakriisistä toipumista tukeville toimenpiteille, joita suunnitellaan yhdessä eurooppalaisten kumppanien kanssa. Kyseessä oli Erasmus+ -ohjelman strategisten kumppanuushankkeiden ylimääräinen hakukierros, jossa suomalaisille oli jaossa kaikkiaan 3,4 miljoonaa euroa. Päätöksiä rahoituksesta on luvassa vuoden vaihteessa.
Uutinen

Avustus tukee lasten ja nuorten harrastamista koulupäivän yhteydessä

Erityisavustus on suunnattu kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. Suomen mallin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle peruskoulun oppilaalle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Ensimmäinen avustushaku on auki 3.11.–2.12.2020.
Uutinen

Kuukauden tilasto: Suomessa koulutuksen opiskelijakohtaisten kustannusten kehitys poikkeaa muista OECD-maista

Lähes kaikissa OECD-maissa koulutuksen kustannukset kehittyivät aikavälillä 2012–2017 siten, että koulutukseen yhtä opiskelijaa kohti käytetty rahasumma kasvoi vuosittain. Suomessa summa kuitenkin laski. Vuonna 2017 opiskelijakohtaiset koulutuskustannukset olivat meillä Pohjoismaiden alhaisimmat, mutta silti yli OECD-maiden keskiarvon. Tämä käy ilmi OECD:n syyskuussa ilmestyneestä Education at a Glance -tilastojulkaisusta.
Uutinen

Oppivelvollisuuden laajentamisen valmistelu etenee – valmistaudumme ohjeistamaan ja tukemaan

Valtioneuvosto antoi torstaina 15.10. eduskunnalle hallituksen esityksen oppivelvollisuutta jatkamisesta 18 ikävuoteen asti. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021. Se koskisi ensimmäisen...
Uutinen

Valtakunnallinen kysely selvittää nuorten valmiuksia yrittäjyyteen

Millaisia valmiuksia tämän päivän nuorilla on yrittäjyyteen? Tätä aletaan kartoittaa valtakunnallisella kyselyllä, Ysimittarilla.
Uutinen

Tulevaisuuden vesialalla tarvitaan laaja-alaista osaamista

Eri toimialojen asiantuntijoista koostuva ryhmä arvioi tuoreessa ”Vesi vanhin voitehista. Vesialan tulevaisuuden osaamistarpeet.” -julkaisussa, millaisia tietoja ja taitoja vesialalla tarvitaan...
Uutinen

Koronavirus vaikuttaa kielitutkintojen suorittamiseen: jatkossa ilmoittautumisen voi siirtää vain kerran

Koronavirustilanne on hankaloittanut yleisten kielitutkintojen (YKI) suorittamista. YKI-tutkintojärjestelmä tekee parhaansa, jotta mahdollisimman moni kielitodistuksen tarvitsija pääsisi suorittamaan tutkinnon mahdollisimman pian. Todistusta kielitaidosta voidaan tarvita esimerkiksi Suomen kansalaisuutta tai työ- ja opiskelupaikkaa haettaessa. Suomen ja ruotsin kielen kielitaito on mahdollista osoittaa YKI-tutkintojen lisäksi Valtionhallinnon kielitutkintojärjestelmän (VKT) kautta.
Uutinen

Tuunaamoista tukea paikalliseen LOPS-työhön

Lukioiden uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa 2021. Opetushallitus tukee talvikaudella 2020-2021 paikallista opetussuunitelmatyötä.
Uutinen

Vuoden 2019 tilastot: Ammatillisen koulutuksen opiskelijat lähtevät entistä harvemmin ulkomaanjaksoille, mutta kokevat jaksonsa hyödyllisiksi

Opetushallituksen keräämien tilastojen mukaan ammatillisen koulutuksen opiskelijaliikkuvuus laski vuonna 2019 miltei viidenneksellä edellisestä vuodesta. Vaikka ulkomaille lähteneiden suomalaisopiskelijoiden määrä on vähenemään päin, tuore selvitys osoittaa opiskelijoiden kokevan ulkomaanjaksonsa monella tavalla hyödyllisiksi. Koronaepidemia tulee pudottamaan liikkuvuuslukuja entisestään. Tänä vuonna virtuaalinen yhteistyö onkin nousemassa aikaisempaa tärkeämmäksi osaksi oppilaitosten kansainvälisyyttä. Opetushallitus tekee parhaillaan kartoitusta siitä, miten virtuaalista yhteistyötä oppilaitoksissa tehdään ja millaista osaamista niillä siinä on.
Uutinen

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset jatkoivat lievää kasvuaan

Tiedot toisen asteen koulutuksen kustannuksista on julkaistu tuoreissa raporteissa jotka perustuvat Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen vuosittain keräämiin tietoihin. Myös vapaata sivistystyötä...
Uutinen

Tutustu Cygnaeus-palkintohaun 2020 kuuteen finalistiin!

Vuoden 2020 Cygnaeus-palkintohaku keräsi määräpäivään mennessä 20 varteenotettavaa ehdokasta. Opetushallituksen asiantuntijoista koostuva palkintotoimikunta valitsi niiden joukosta kuusi finalistia. Esittelemme nyt finaaliin päässeet palkintoehdokkaat.