Uusimmat uutiset

Uutinen

Perusopetuksen kokeiluihin 5 miljoonaa euroa avustusta

Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta 70 hankkeelle perusopetuksen innovaatioihin ja kokeiluihin. Uusien tapojen tuomista koulutuksen kehittämiseen ja oppimisen uudistumiseen sekä yhteisölliseen kehittämiseen tuetaan yhteensä noin 5 miljoonalla eurolla.
Uutinen

Kuukauden tilasto: Oppivelvollisuuden kestossa jopa 4 vuoden eroja Euroopan maiden välillä

Euroopan maiden välillä on suuria eroja sinä, kuinka pitkään oppivelvollisuus kestää ja kuinka paljon kouluissa annetaan pakollisia oppitunteja oppivelvollisuuden aikana. Tämä käy ilmi uusimmasta EU:n koulutustiedonvaihtoverkoston Eurydicen vuosittain julkaisemasta selvityksestä.
Uutinen

Europassille verkkopohjainen palvelualusta

Yli kymmenen vuotta käytössä ollut Euroopan unionin Europassi-järjestelmä uudistetaan kokonaisvaltaisesti, kun asiakirjapohjaisesta järjestelmästä siirrytään verkkopohjaiseen palvelualustaan. Uusi palvelu tarjoaa kansalaisille monipuolisen valikoiman työkaluja ja palveluita työnhakuun sekä opintoihin. Kehittämistyötä tehdään vaiheittain siten, että uusi palvelualusta on käytössä vuoden 2019 lopulla.
Uutinen

Turvallisuusosaamisen parhaat käytännöt -kilpailun voittajaksi AEL:n työturvallisuuskoulutuksen malli kiertotaloustoimijoille

Opetushallitus järjesti keväällä 2018 kilpailun, jossa etsittiin hyviä käytäntöjä, joilla oppilaitokset kehittävät turvallisuusosaamista ja turvallisia toimintatapoja yhteistyössä työelämän kanssa. Kilpailun voittajaksi valittiin Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n työturvallisuuskoulutuksen malli kiertotaloustoimijoille. Voittaja julkistettiin Koulutusalan johtamisen foorumissa 11. kesäkuuta.
Uutinen

Opetushallitus selvittää kaksivuotista esiopetusta

Opetushallitus laatii selvityksen kaksivuotisen esiopetuksen mahdollisesta toteuttamisesta. Selvitys tehdään yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja niiden kuntien kanssa, jotka ovat mukana 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa. Kokeiluun ja selvitystyöhön liittyvä ensimmäinen tapaaminen oli 4.6.2018 Opetushallituksessa.
Uutinen

Yhä harvempi ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva lähtee ulkomaanjaksolle

Ammattiopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus on vähentynyt 11 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna. Laskua oli erityisesti alle kaksi viikkoa kestävissä lyhyissä ulkomaanjaksoissa, joita suomalaiset opiskelijat tekivät lähes 15 % vähemmän kuin vuonna 2016. Kaikkiaan Suomesta lähti ulkomaille 5 551 opiskelijaa.
Uutinen

Euroopan komissio on julkistanut ehdotuksensa uudeksi Erasmus-ohjelmaksi – budjettiin esitetään yli kaksinkertaista korotusta

Euroopan komissio julkisti toukokuun lopulla ehdotuksensa uudesta Erasmus-ohjelmasta vuosille 2021– 2027. Odotusten mukaisesti uusi ohjelma olisi jatkumoa nykyiselle Erasmus+ -ohjelmalle. Huomionarvoista verrattuna nykyiseen ohjelmakauteen (2014-2020) on budjettiin esitetty suuri korotus.
Uutinen

Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018–2019

Lukuvuoden 2018─2019 koulutyö käynnistyy useimmissa peruskouluissa ja lukioissa viikolla 32, yleisimmin 9. elokuuta 2018. Kouluvuosi päättyy lauantaina 1. kesäkuuta 2019.
Uutinen

Korkeakoulujen kansainvälisyyden visiot ja linjaukset keskusteluttivat Jyväskylässä

Lähes 400 suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisten asioiden parissa työskentelevää asiantuntijaa kokoontui Jyväskylään korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäiville.
Uutinen

Kulttuurivoltti-hanke on palkittu eurooppalaisella kulttuuriperintöpalkinnolla

Euroopan komissio ja Europa Nostra julkistivat 15.5.2018 vuoden 2018 EU:n ja Europa Nostran kulttuuriperintöpalkintojen voittajat. Voittajien joukossa on kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmien toteuttamista edistänyt suomalainen Kulttuurivoltti-hanke.
Uutinen

Suomalaisilla 18-vuotiailla mahdollisuus saada ilmainen matkalippu Eurooppaan

Euroopan parlamentti on päättänyt rahoittaa #DiscoverEU-aloitteella 15 000 nuorelle interrail-matkan Eurooppaan tulevana kesänä. Euroopan Unioni haluaa tuoda eri kansallisuuksia yhteen oppimaan EU:sta omakohtaisen kokemisen kautta.
Uutinen

Suomen koulutusvienti Brasiliaan vauhdittuu

Opetushallituksen koulutusviennin kasvuohjelma Education Finland ja Ayrton Senna Institute käynnistävät yhteistyön.
Uutinen

Valtaosa erityistä tukea tarvitsevista peruskoululaisista on poikia ─ yhä harvempi opiskelee erityiskoulussa

Vuonna 2016 Suomessa oli kaikkiaan 41 000 erityistä tukea tarvitsevaa peruskoululaista, joista peräti 28 900 oli poikia. Tilanne on samansuuntainen muissakin Euroopan maissa. Erityiskouluissa opiskelevien oppilaiden määrä on viime vuosina laskenut, mutta Suomi ei sijoitu kansainvälisen vertailun kärkimaihin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sijoittamisessa yleisopetuksen ryhmiin.
Uutinen

Taide- ja taitoaineissa annetaan ensimmäiset päättöarvioinnit uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaan – tutustu tukimateriaaliin

Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 7. vuosiluokilla viime syksynä. Paikallisesta tuntijaosta ja oppilaiden omista valinnoista riippuen osa yläkoululaisista saa päättöarvioinnin joissakin taide- ja taitoaineissa jo tänä keväänä, osa vasta myöhemmin. Opetushallitus on tuottanut opettajille esimerkkejä ja ohjeita päättöarvioinnin tueksi.
Uutinen

Kulttuuriperinnöstä siltoja nykypäivään ja tulevaisuuteen

Vuonna 2018 vietetään kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta. Siltojen rakentamista menneestä nykypäivään ja tulevaisuuteen tehdään monissa Opetushallituksen hallinnoimien kansainvälisten ohjelmien rahoittamissa hankkeissa. Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden 20.4. järjestämässä tilaisuudessa pureuduttiin teemavuoden kunniaksi innostaviin kulttuuriperintöhankkeisiin.
Uutinen

Tuen, ohjauksen ja erityisopetuksen kehittämisessä lähtökohtana osallisuus

Oppimisen tuen kehittämisen painopisteitä ovat yksilöllinen tuki, ennaltaehkäisy, moniammatillisuus ja osallisuus. Tukea tulee tarjota joustavasti lasten ympäristöissä, kuten lähikouluissa. Nämä ja monet muut varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen yhteiset asiat keskusteluttivat Oppimisen tuen foorumissa, joka järjestettiin 26.–27.4. Helsingissä.
Uutinen

Useimmat ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat tyytyväisiä vaikutusmahdollisuuksiinsa opinnoissaan

Tuore Osallisena opinnoissa -selvitys osoittaa, että ammatillisen koulutuksen ilmapiiri tukee pääosiltaan osallisuutta. Silti riittää kehitettävää, ennen kuin opiskelijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa opintoihinsa.
Uutinen

Internetaineistojen käyttö opetuksessa on lisääntynyt

Internetistä löytyvän aineiston käyttö opetuksessa on kasvanut huomattavasti. Tämän osoittivatKopioston ja Opetushallituksen vuonna 2017 teettämät laajat selvitykset teosten käytöstä opetuksessa.
Uutinen

Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista tuetaan 8 miljoonalla eurolla

Opetushallitus on avannut erityisavustushaun hankkeille, jotka edistävät maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetushallitus rohkaisee esittämään hankkeita, jotka edistävät yhteistyötä eri toimialojen kesken ja joilla tavoitellaan laajempaa alueellista tai valtakunnallista vaikuttavuutta.
Uutinen

Peruskouluissa on yli kaksi tuhatta tutoropettajaa

Suomen peruskouluissa toimii yli kaksi tuhatta tutoropettajaa, jotka tukevat uutta pedagogiikkaa ja edistävät digitalisaatiota. Toimintaa on tuettu erityisesti valtionavustuksilla. Vaikutukset ovat olleet myönteisiä, kertoo Opetushallituksen kysely opetuksen järjestäjille.