Uusimmat uutiset

Uutinen

Alueelliset kehitysnäkymät: Työllisyyden, osaamisen ja kilpailukyvyn parantaminen edellyttää koulutuksen ja työelämän yhteisiä ratkaisuja

Talous ja työllisyys jatkavat kasvuaan vaikka sen vauhti hidastuukin. Viime vuosien nousukausi on yllättänyt toimialat, joilla ei pitkän taantuman jälkeen ole ollut työvoimareserviä tai pitkän tähtäimen suunnitelmaa rekrytointeihin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Näin todetaan ELY-keskusten ja keskeisten aluekehittäjien näkemyksiin perustuvassa tuoreessa katsauksessa, jossa tarkastellaan lyhyen aikavälin osaamistarpeita.
Uutinen

Peruskoulufoorumilta priorisoidut tavoitteet tasa-arvoisen peruskoulun vahvistamiselle

Olli-Pekka Heinosen johtama Peruskoulufoorumin seurantaryhmä on valinnut neljä keskeisintä tavoitetta ja konkreettista tekoa tasa-arvoisen peruskoulun vahvistamisen tueksi. Ne pohjaavat Tasa-arvoisen peruskoulun sitoumukseen, jonka laadinnassa ovat olleet mukana kaikki perusopetuksen tasot ja toimijat: lasten ja nuorten kasvuyhteisö, koulut ja oppilaat, opetuksen järjestäjät sekä kansallisen tason toimijat. Tavoitteet julkistettiin #paraskoulu-tilaisuudessa Joensuussa 12.11.
Uutinen

Haettavana miljoona euroa ammatillisen koulutuksen laadun kehittämiseen

Valtionavustuksen painopisteitä ovat laadunhallintajärjestelmien päivittäminen, työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta, palautetiedon jakaminen ja hyödyntäminen sekä koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen ja laatukulttuurin vahvistaminen. Koulutuksen järjestäjät voivat hakea avustusta 27.11.2018 mennessä.
Uutinen

Ehdota opettajaa tai opinto-ohjaajaa #Uusiamis-palkinnon saajaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus haluavat nostaa esiin ja palkita ammatillisen koulutuksen opettajia ja opinto-ohjaajia, jotka ovat lähteneet uudistamaan omaa ja koulutuksen järjestäjän toimintaa yhdessä muiden opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Voit ehdottaa opettajaa tai opinto-ohjaajaa #Uusiamis-palkinnon saajaksi 30.11.2018 mennessä. Palkinnot jaetaan Educa-messuilla tammikuussa.
Uutinen

Lukion opetussuunnitelman perusteiden uudistus alkoi

Perusteet laaditaan yhteistyössä laajan sidosryhmä- ja asiantuntijajoukon kanssa. Lukiouudistuksen tavoitteena on muun muassa eheyttää lukiokoulutusta, edistää lukiolaisten hyvinvointia ja lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona.
Uutinen

Perusopetuksen digitalisaatiolle suunnitellaan yhteisiä suuntaviivoja

Opetushallitus on yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ryhtynyt laatimaan perusopetuksen digitalisaatiolle yhteisiä suuntaviivoja. Suuntaviivat luodaan yhdessä, sillä digitalisaatio kuuluu kaikille: opetuksen järjestäjille, opettajille, oppilaille, kasvuyhteisölle, kansallisen tason toimijoille ja muille kehittäjille, kuten yrityksille ja järjestöille.
Uutinen

Euroopan parhaat eTwinning-projektit palkittu – Suomi jälleen voittajien joukossa

Viime vuoden parhaat eTwinning-projektit on palkittu vuosittaisessa eTwinning-konferenssissa. Parhaimpana projektina ikäsarjassa 12–15 palkittiin projekti ICT World 2017, jonka Havukosken koulu Vantaalta on toteuttanut yhdessä viiden kumppanikoulun kanssa.
Uutinen

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden luonnos on valmistumassa – kerro mielipiteesi verkossa 1.11. alkaen

Opetushallitus päivittää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet syyskuun alusta voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Keräämme kommentteja perusteiden luonnoksesta verkossa 1.–14.11.2018. Samanaikaisesti luonnos lähtee myös lausuntokierrokselle.
Uutinen

Peruskouluissa ja lukioissa käytetään yhä useammin digitaalista aineistoa

Kopioston ja Opetushallituksen tuore selvitys osoittaa, että internetistä löytyvää aineistoa kopioi-daan ja käytetään opetuksessa runsaasti. Peruskouluissa ja lukioissa jaetaan paperikopioita ja tulosteita kuitenkin edelleen enemmän kuin digitaalisia aineistoja.
Uutinen

Kuukauden tilasto: Naiset ja miehet menestyvät ylioppilaskirjoituksissa melko tasaväkisesti

Toisin kuin monesti ajatellaan, ylioppilaskirjoituksissa menestymisessä ei sukupuolten välillä ole suuria eroja. Esimerkiksi kevään 2017 ylioppilaskirjoituksissa laudatureita kirjoittaneiden osuudessa oli naisten ja miesten välillä eroa vain parin prosenttiyksikön verran. Naiset kirjoittavat ylioppilaskokeessa enemmän aineita kuin miehet ja menestyvät lähes kaikissa reaaliaineissa miehiä paremmin, mutta miehillä näyttää olevan omat vahvuutensa, kuten pitkä matematiikka ja pitkät vieraat kielet.
Uutinen

Education Finland ja Helsingin kaupunki esillä kansainvälisessä opetusteknologiakonferenssissa Kiinassa – Suomi konferenssin päävieras

Education Finlandin ohjelmajohtaja Lauri Tuomi ja Helsingin kaupungin kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaava apulaispormestari Pia Pakarinen pitivät pääpuheenvuorot Kiinan Hangzhoussa ensimmäistä kertaa järjestetyssä opetusalan konferenssissa. Zhejiangin provinssin järjestämä konferenssi ja siihen liittyvät messut käsittelivät erityisesti koulutuksen digitalisaatiota ja eri teknologiaratkaisuja.
Uutinen

Haettavana 4 miljoonaa ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamiseen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat hakea valtionavustusta hankkeisiin, joissa kehitetään osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamista organisaatioiden eri tasoilla. Hankkeiden avulla uudistetaan koulutuksen järjestäjien toimintakulttuuria ja etsitään toimintamalleja, jotka hyödyttävät koko ammatillisen koulutuksen kenttää. Avustusta voi hakea 21.11.2018 mennessä.
Uutinen

Pääjohtaja Heinonen koulutusviennin edistämismatkalla Malesiaan: ”Suomea pidetään koulutuksen mallimaana”

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen vieraili Malesiassa koulutusviennin edistämismatkalla lokakuussa. Mukana matkalla olivat koulutusviennin kasvuohjelma Education Finlandin ohjelmajohtaja Lauri Tuomi ja joukko suomalaisia koulutusvientiyrityksiä.
Uutinen

Jyrängön koululle #BeActive Education -kilpailun pääpalkinto

Jyrängön koulu Heinolasta on palkittu Euroopan komission myöntämällä #BeActive Education -palkinnolla.
Uutinen

Suomi saa Euroopan komissiolta kehuja kansalaiskasvatuksesta

Euroopan komissio kiinnittää tuoreessa koulutuksen seurantaraportissaan huomiota siihen, miten kokonaisvaltainen lähestymistapa Suomella on kansalaiskasvatukseen. Kansalaiskasvatusta opetetaan yhteiskuntaopin oppiaineena perusopetuksessa ja lukioissa. Tämän lisäksi sitä käsitellään myös laaja-alaisena osaamisalueena, joka on integroitu muiden aineiden opetukseen.
Uutinen

Jyrängön koulu #BeActive Education -kilpailun finaaliin

Jyrängön koulu Heinolasta on ehdolla Euroopan komission #BeActive Education -palkinnon saajaksi. Ehdokkaita oli asetettu yhteensä 69, joista 3 valikoitui finaaliin. Muut finalistit ovat irlantilainen sekä tsekkiläinen koulu.
Uutinen

Suomi toisena kielenä -opettajiksi vuonna 2018 Réka Aarnos ja Marianne Seppä

Tänä vuonna maahanmuuttajien suomi toisena kielenä -opettajaksi valittiin kaksi ansioitunutta opettajaa: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian suomi toisena kielenä -opettaja Réka Aarnos ja Luksiassa, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä projektitoiminnan parissa työskentelevä opettaja Marianne Seppä.
Uutinen

Euroopan kielten päivää vietetään 26.9.

Euroopan neuvosto on julistanut syyskuun 26. päivän Euroopan kielten päiväksi. Päivän tavoitteena on tuoda esiin Euroopan kielellistä rikkautta ja innostaa opiskelemaan kieliä. Päivä tuo esille monia teemoja, joita käsitellään myös perusopetuksen opetussuunnitelman perus teissa. Yhteistä on esimerkiksi ajatus siitä, että jokainen koulu ja oppilas on monikielinen.
Uutinen

Koulun osallistava toimintakulttuuri luo perustan toimivalle kodin ja koulun yhteistyölle

Valtakunnallista Kodin ja Koulun Päivää vietetään peruskouluissa, esikouluissa sekä päiväkodeissa 28.9. Päivän aikana järjestetään tapahtumia, joissa vanhemmat voivat osallistua yhdessä tekemisen kautta lapsen koulu- ja päiväkotiarkeen sekä keskustella oppimiseen liittyvistä asioista. Tänä vuonna teemana on kiitoskulttuuri.
Uutinen

Opetushallitus mukana EuroSkills-tapahtumassa Budapestissa

Ammattitaidon EM-kilpailu EuroSkills järjestetään Unkarin Budapestissa 26.‒28.9.2018. kilpailuun osallistuu yli 500 nuorta 28:sta Euroopan maasta. Lajeja on yhteensä 40, joista Suomen joukkue osallistuu 22 lajiin. Suomen joukkueeseen kuuluu 25 kilpailijaa ja 22 kilpailuissa lajiohjaajina toimivaa eksperttiä.