Uusimmat uutiset

Uutinen

Koulutusvienti vauhdittuu Taiwaniin

Opetushallitus on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen taiwanilaisen Startlight Foundationin kanssa.
Uutinen

Yhteisvastuuta ja käytännön oppimiskokemuksia – Euroopan solidaarisuusjoukot käyntiin toden teolla

Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät kesäkuussa 2018 sopuun Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoituksesta ja niiden oikeudellisen rakenteen vahvistamisesta. Yhteisymmärryksen myötä Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminta tulee saamaan oman budjetin ja oikeudellisen aseman uutena EU-ohjelmana vuosille 2018–2020.
Uutinen

Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opettajat kokoontuvat Ouluun

Ulkomaisissa yliopistoissa työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien jokavuotiset opintopäivät pidetään tänä vuonna Oulussa 7.–9.8.2018. Opetushallituksen järjestämille opintopäiville osallistuu noin 80 opettajaa eri puolilta maailmaa. Osallistujat opettavat 19 eri maassa.
Uutinen

Uusi varhaiskasvatuslaki hyväksytty eduskunnassa – varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin tulossa tarkennuksia

Uusi varhaiskasvatuslaki on hyväksytty eduskunnassa keskiviikkona. Lain uudistuksen myötä Opetushallituksessa aloitetaan syksyllä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivittäminen. Uusi laki tulee voimaan 1.9.
Uutinen

Opetushallitus ja Kopiosto ovat sopineet oppilaitosten kopiointiluvista

Opetushallitus on sopinut tekijänoikeusjärjestö Kopioston kanssa oppilaitosten oikeudesta käyttää tekijänoikeudella suojattuja aineistoja opetuksessa vuonna 2018.
Uutinen

Elinikäisen oppimisen ennakointimallin avulla etsitään ratkaisuja poikien oppimishaasteisiin

Kesäkuun alussa noin 70 asiantuntijaa kokoontui Opetushallituksen ennakointityöpajaan miettimään keinoja, joilla poikien oppimistulokset saataisiin paranemaan vuoteen 2025 mennessä. Ratkaisuja etsittiin koulutuksen lisäksi myös kuuden muun sektorin näkökulmista.
Uutinen

Opetushallitus mukana SuomiAreenassa – teemana turvallisuusosaaminen

Opetushallitus on mukana Porin SuomiAreenassa heinäkuussa. Torstaina 19.7. Puuvillan kauppakeskuksen lavalla kisataan #Turvallisuustehtävä-kilpailussa ja pohditaan, mitä turvallisuusosaamisen vahvistamiseksi pitäisi tehdä. Kisan juontaa uutisankkuri Peter Nyman, mukana kisaamassa ja keskustelemassa Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Löydät meidät myös kansalaistorin #Turvallisuustehtävä-teltalta 16.‒20.7.
Uutinen

Perusopetuksen kokeiluihin 5 miljoonaa euroa avustusta

Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta 70 hankkeelle perusopetuksen innovaatioihin ja kokeiluihin. Uusien tapojen tuomista koulutuksen kehittämiseen ja oppimisen uudistumiseen sekä yhteisölliseen kehittämiseen tuetaan yhteensä noin 5 miljoonalla eurolla.
Uutinen

Kuukauden tilasto: Oppivelvollisuuden kestossa jopa 4 vuoden eroja Euroopan maiden välillä

Euroopan maiden välillä on suuria eroja sinä, kuinka pitkään oppivelvollisuus kestää ja kuinka paljon kouluissa annetaan pakollisia oppitunteja oppivelvollisuuden aikana. Tämä käy ilmi uusimmasta EU:n koulutustiedonvaihtoverkoston Eurydicen vuosittain julkaisemasta selvityksestä.
Uutinen

Europassille verkkopohjainen palvelualusta

Yli kymmenen vuotta käytössä ollut Euroopan unionin Europassi-järjestelmä uudistetaan kokonaisvaltaisesti, kun asiakirjapohjaisesta järjestelmästä siirrytään verkkopohjaiseen palvelualustaan. Uusi palvelu tarjoaa kansalaisille monipuolisen valikoiman työkaluja ja palveluita työnhakuun sekä opintoihin. Kehittämistyötä tehdään vaiheittain siten, että uusi palvelualusta on käytössä vuoden 2019 lopulla.
Uutinen

Turvallisuusosaamisen parhaat käytännöt -kilpailun voittajaksi AEL:n työturvallisuuskoulutuksen malli kiertotaloustoimijoille

Opetushallitus järjesti keväällä 2018 kilpailun, jossa etsittiin hyviä käytäntöjä, joilla oppilaitokset kehittävät turvallisuusosaamista ja turvallisia toimintatapoja yhteistyössä työelämän kanssa. Kilpailun voittajaksi valittiin Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n työturvallisuuskoulutuksen malli kiertotaloustoimijoille. Voittaja julkistettiin Koulutusalan johtamisen foorumissa 11. kesäkuuta.
Uutinen

Opetushallitus selvittää kaksivuotista esiopetusta

Opetushallitus laatii selvityksen kaksivuotisen esiopetuksen mahdollisesta toteuttamisesta. Selvitys tehdään yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja niiden kuntien kanssa, jotka ovat mukana 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa. Kokeiluun ja selvitystyöhön liittyvä ensimmäinen tapaaminen oli 4.6.2018 Opetushallituksessa.
Uutinen

Yhä harvempi ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva lähtee ulkomaanjaksolle

Ammattiopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus on vähentynyt 11 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna. Laskua oli erityisesti alle kaksi viikkoa kestävissä lyhyissä ulkomaanjaksoissa, joita suomalaiset opiskelijat tekivät lähes 15 % vähemmän kuin vuonna 2016. Kaikkiaan Suomesta lähti ulkomaille 5 551 opiskelijaa.
Uutinen

Euroopan komissio on julkistanut ehdotuksensa uudeksi Erasmus-ohjelmaksi – budjettiin esitetään yli kaksinkertaista korotusta

Euroopan komissio julkisti toukokuun lopulla ehdotuksensa uudesta Erasmus-ohjelmasta vuosille 2021– 2027. Odotusten mukaisesti uusi ohjelma olisi jatkumoa nykyiselle Erasmus+ -ohjelmalle. Huomionarvoista verrattuna nykyiseen ohjelmakauteen (2014-2020) on budjettiin esitetty suuri korotus.
Uutinen

Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018–2019

Lukuvuoden 2018─2019 koulutyö käynnistyy useimmissa peruskouluissa ja lukioissa viikolla 32, yleisimmin 9. elokuuta 2018. Kouluvuosi päättyy lauantaina 1. kesäkuuta 2019.
Uutinen

Korkeakoulujen kansainvälisyyden visiot ja linjaukset keskusteluttivat Jyväskylässä

Lähes 400 suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisten asioiden parissa työskentelevää asiantuntijaa kokoontui Jyväskylään korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäiville.
Uutinen

Kulttuurivoltti-hanke on palkittu eurooppalaisella kulttuuriperintöpalkinnolla

Euroopan komissio ja Europa Nostra julkistivat 15.5.2018 vuoden 2018 EU:n ja Europa Nostran kulttuuriperintöpalkintojen voittajat. Voittajien joukossa on kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmien toteuttamista edistänyt suomalainen Kulttuurivoltti-hanke.
Uutinen

Suomalaisilla 18-vuotiailla mahdollisuus saada ilmainen matkalippu Eurooppaan

Euroopan parlamentti on päättänyt rahoittaa #DiscoverEU-aloitteella 15 000 nuorelle interrail-matkan Eurooppaan tulevana kesänä. Euroopan Unioni haluaa tuoda eri kansallisuuksia yhteen oppimaan EU:sta omakohtaisen kokemisen kautta.
Uutinen

Suomen koulutusvienti Brasiliaan vauhdittuu

Opetushallituksen koulutusviennin kasvuohjelma Education Finland ja Ayrton Senna Institute käynnistävät yhteistyön.
Uutinen

Valtaosa erityistä tukea tarvitsevista peruskoululaisista on poikia ─ yhä harvempi opiskelee erityiskoulussa

Vuonna 2016 Suomessa oli kaikkiaan 41 000 erityistä tukea tarvitsevaa peruskoululaista, joista peräti 28 900 oli poikia. Tilanne on samansuuntainen muissakin Euroopan maissa. Erityiskouluissa opiskelevien oppilaiden määrä on viime vuosina laskenut, mutta Suomi ei sijoitu kansainvälisen vertailun kärkimaihin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sijoittamisessa yleisopetuksen ryhmiin.