Uutinen

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ohjeistusta päivitettiin

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Opettajat ja kasvattajat
Uudistetussa Lapsen vasu -ohjeistuksessa huomioidaan varhaiskasvatuslain tuomat muutokset ja tuetaan lapsen vasun laadinnan
prosessimaista luonnetta. Tutustu ohjeistukseen ja lataa mallilomakkeet käyttöösi.
Kuvituskuva - lapset ja koripallot

Opetushallitus päivittää varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin tukimateriaalia lapsen varhaiskasvatussuunnitelman, Lapsen vasun, laatimista varten. Tukimateriaalista on nyt valmistunut Lapsen vasu -ohjeistus.  Ohjeistusta päivitettiin erityisesti kahden ensimmäisen sivun osalta. Varsinaiseen mallilomakkeeseen ei tehty muutoksia, vaan se säilyi sellaisenaan. Myös lisää materiaalia on tulossa.

–Lapsen vasu -video kirjallisine koulutusmateriaaleineen päivitetään alkukesän aikana niin, että ne saataisiin julkaistua viimeistään juhannuksen tienoilla. Videota kehitetään palautteen perusteella esimerkiksi niin, että yhden pitkän videon sijaan tehdään useampi lyhyempi video. Tukimateriaaliin voi näin tutustua entistä helpommin. Perhepäivähoidon osuutta lapsen vasun videoinnissa tullaan samalla lisäämään, erityisasiantuntija Kati Costiander kertoo.

Lapsen vasun eri työvaiheisiin lisää tukea

–Päivitystyössä huomioitiin uuden varhaiskasvatuslain tuomat muutokset lapsen vasuun liittyviin vastuisiin ja lapsen tietojen salassapitoon. Lisäksi tukimateriaalista tulleen palautteen mukaisesti  ohjeistuksessa on avattu enemmän Lapsen vasun laadinnan prosessimaista luonnetta, Costiander sanoo.

Lapsen vasun laadinta sisältää useita työvaiheita ja se on luonteeltaan prosessi, joka sisältää keskustelun ja kirjoittamisen lisäksi esimerkiksi lapsen vahvuuksien, tarpeiden ja mielipiteiden selvittämistä ja havainnointia sekä lapsen aiemman vasun toteutumisen arviointia.

Varhaiskasvatuksen järjestäjät voivat käyttää vaihtoehtoisesti itse suunnittelemiaan lomakepohjia. Niiden tulee kuitenkin sisältää kaikki varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden määräämät asiat. Opetushallituksen laatimia mallilomakkeita voi käyttää oman lomakesuunnittelun pohjana. 

Lapsen vasu tehdään jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle (varhaiskasvatuslaki 23 § 540/2018) yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja tehdään sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksessa. Tarvittaessa se toimii myös kehityksen ja oppimisen tuen suunnittelun välineenä.

Jos lapsi on esiopetuksen lisäksi muussa varhaiskasvatuksessa, voidaan siihen liittyvät tavoitteet ja huomioitavat asiat kirjata esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Mikäli lapselle ei laadita esiopetuksen oppimissuunnitelmaa, voidaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa ottaa huomioon esiopetuksen tavoitteet ja tarpeet.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Kati Costiander, p. 029 533 1526, kati.costiander [at] oph.fi
specialsakkunnig Charlotta Rehn, p. 029 533 1231, charlotta.rehn [at] oph.fi