Nyheter

Anvisningarna om barnets plan för småbarnspedagogik reviderades

Aktuellt Småbarnspedagogik Lärare och pedagogisk personal
I de reviderade anvisningarna om barnets plan för småbarnspedagogik beaktas ändringarna i lagen om småbarnspedagogik och processen som uppgörandet av barnets plan utgör stöds. Bekanta dig med anvisningarna och ladda ner modellblanketten.
Kuvituskuva - lapset ja koripallot

Utbildningsstyrelsen reviderar stödmaterialet för barnets plan för småbarnspedagogik utifrån grunderna för planen för småbarnspedagogik. Av stödmaterialet har nu anvisningarna om barnets plan uppdaterats. Ändringar har gjorts på de två första sidorna av anvisningarna. Inga ändringar har gjorts i blankettbottnen. Mera material är på kommande.

–Videon om barnets plan och det skriftliga utbildningsmaterialet revideras i början av sommaren och ska publiceras senast vid midsommar. Vi kommer att utveckla videon utifrån responsen vi fått, bland annat så att vi i stället för en lång video gör flera kortare videor. Det är lättare att ta del av stödmaterialet då det är uppdelat i kortare avsnitt. Familjedagvården kommer också att få mer utrymme i videorna som gäller barnets plan, säger specialsakkunnig Kati Costiander.

Mera stöd för de olika arbetsfaserna

–I arbetet med revideringen av anvisningarna har vi beaktat de ändringar som den nya lagen om småbarnspedagogik medför i fråga om ansvarsfördelningen då barnets plan görs upp samt vad gäller sekretessen kring barnets uppgifter. Utifrån responsen på stödmaterialet tar anvisningarna nu tydligare fasta vid den process som uppgörandet av barnets plan utgör, säger Costiander.

Uppgörandet av barnets plan inbegriper flera faser och är till sin natur en process som förutom samtal och anteckningar bland annat förutsätter att man iakttar och klarlägger barnets styrkor, behov och åsikter samt utvärderar hur barnets tidigare plan för småbarnspedagogik har genomförts.

Anordnarna av småbarnspedagogik kan även använda blankettbottnar som de själva utarbetat. Blanketterna ska ändå innehålla de delar som föreskrivs i grunderna för planen för småbarnspedagogik. Man kan också använda Utbildningsstyrelsens modellbottnar som utgångspunkt om man utarbetar egna blanketter.

En plan för småbarnspedagogik ska göras upp för varje barn på ett daghem eller i familjedagvård

En plan för småbarnspedagogik ska utarbetas för varje barn på ett daghem eller i familjedagvård (23 § i lagen om småbarnspedagogik 540/2018) i samarbete med barnet och vårdnadshavarna. Med hjälp av barnets plan för småbarnspedagogik sätter man upp gemensamma mål och kommer överens om hur barnets individuella utveckling, lärande och välbefinnande ska främjas på ett systematiskt sätt i småbarnspedagogiken. Den kan också vara ett verktyg i planeringen av stöd för barnets utveckling och lärande. 

Om barnet deltar både i förskoleundervisning och småbarnspedagogik på deltid, kan målen och de omständigheter som ska beaktas i småbarnspedagogiken skrivas in i barnets plan för lärande i förskoleundervisningen. Om man inte gör upp en plan för barnets lärande i förskoleundervisningen, kan målen och behoven i förskoleundervisningen beaktas i barnets plan för småbarnspedagogik. 
 

Ytterligare upplysningar:

specialsakkunnig Charlotta Rehn, tfn 029 533 1231, charlotta.rehn@oph.fi
specialsakkunnig Kati Costiander, tfn 029 533 1526, kati.costiander@oph.fi