Uutinen

#Paraskoulu-kiihdyttämön ensimmäinen vaihe haastaa kokeilijatiimit rakastumaan ongelmaan eikä ryntäämään ratkaisuihin

Perusopetus Tasa-arvo ja osallisuus
Puolen vuoden mittaisen #Paraskoulu-kiihdyttämön tavoitteena on auttaa tiimejä oikean ongelman tunnistamisessa, tarjota tukea, ohjausta ja työkaluja ketterämpään ja kokeilevampaan kehittämiseen. Ensimmäiseen kiihdyttämöpäivään kokoonnuttiin Helsingissä syyskuun alussa.
Kokeilukeskus

Uudenlainen kehittäminen ja toimintakulttuurin muutos eivät tapahdu itsestään. Ongelmia ei myöskään enää voida ratkoa vain koulutussektorin sisällä, vaan tarvitaan moniammatillista näkemystä ja yhteistyötä eri tasojen välillä yli sektoreiden. 

Useat kokeilijatiimit muodostuvat moniammatillisesta kehittäjäjoukosta, joissa on mukana opettajia, kuraattoreita, koulunkäyntiavustajia, hallinnon työntekijöitä sekä hankekoordinaattoreita ja johtajia.  Muutamassa kokeilussa tiimit muodostuvat usean eri kunnan edustajista.

 Päivän tavoitteena oli jakaa ajatuksia muutostarpeesta kehittämistyössä sekä haastaa kokeilijatiimit syventämään yhteistä ymmärrystä kehittämishaasteista ja muutostavoitteista, joita he Kiihdyttämön aikana työstävät.Tärkeää oli luoda tiimeille ymmärrys siitä, että emme ole kerralla ratkaisemassa kaikkea, vaan pyrimme rajaamaan käsillä olevaa haastetta siten, että meillä on mahdollisuus erikokoisin kokeiluin lähteä kokeilemaan, olemmeko oikean ongelman äärellä. Ratkaisukeskeisessä maailmassa haastoimme tiimejä rakastumaan ongelmaan sen sijaan, että he olisivat heti etsineet, saati jo tienneet ratkaisun.

–Kokeilukeskuksen rooli Kiihdyttämössä on haastaa kehittäjiä ketterään yhteiskehittämiseen. Olemme sparraamassa, kannustamassa ja oppimassa yhdessä kokeilijoiden kanssa, sanoo Anneli Rautiainen Kokeilukeskuksesta.

Kokeilijatiimit ovat ryhtyneet testaamaan erilaisia pienin kokeiluin ratkoa käsillä olevaa ongelmaa

Kiihdyttämöä on takana nyt muutama kuukausi ja kokeilijatiimit ovat ryhtyneet testaamaan erilaisin pienin kokeiluin eri tapoja ratkoa käsillä olevaa ongelmaa. Osassa kunnissa kokeilijatiimit ovat havainnoineet ja haastatellet koulun opettajia ja henkilöstöä teemaan liittyen ja syventäneet näin omaa ja yhteistä ymmärrystä käsillä olevasta haasteesta. Toiset ovat jo osallistaneet oppilaita ja kokeilleet käytännössä tunnin, päivän tai jopa viikon mittaisesti, kun taas toiset ovat ottaneet mukaan koulun ulkopuolisia sidosryhmiä ja huoltajia osaksi ensimmäisiä kokeiluja ja kehittämistyötä.

Seuraavan kerran kokeilijatiimit kokoontuvat marraskuun puolivälissä yhteiseen työskentelypäivään, jossa kerätään ja jaetaan ensimmäisen vaiheen kokeilujen opit ja vertaisopitaan toisilta tiimeiltä. Ennen seuraavaa yhteistä kiihdyttämöpäivää sparraamme kokeilutiimejä ja tuemme kokeilujen toteuttamista käytännössä. Samalla haastamme heitä ajattelemaan luovemmin ja rohkeammin, ehkä jopa hyppäämään oman mukavuusalueen ulkopuolelle kokeilemaan jotakin uutta. Kokemuksia jaetaan tiiviisti koko Kiihdyttämö-matkan varrella yhteisen sähköisen työskentelyalustan kautta.

Lisätietoja

kehittäjä Valpuri Kurppa, kokeilukeskus, valpuri.kurppa (at) oph.fi