Nyheter

#Denbästaskolan-kampanjens projektaccelerator utmanar försöksteamen att förälska sig i problemen och inte genast försöka lösa dem

Grundläggande utbildning Jämlikhet och delaktighet
Målet för den så kallade projektacceleratorn inom ramen för kampanjen #denbästaskolan är att under ett halvt års tid hjälpa teamen att identifiera problem samt erbjuda stöd och handledning samt verktyg för smidigare och mer försöksinriktat utvecklingsarbete. Deltagarna samlade första gången för att ta del i acceleratorn i Helsingfors i början av september.
Kokeilukeskus

Nya sätt att utvecklas och förändringar i verksamhetskulturen blir inte till av sig själva. Problem kan inte heller längre lösas enbart inom utbildningssektorn, utan det behövs ett yrkesövergripande perspektiv och samarbete på olika nivåer och mellan olika sektorer. 

Flera försöksteam består av en bred skara utvecklare. Med finns lärare, kuratorer, skolgångsbiträden, administrativ personal samt projektkoordinatorer och direktörer. I några försök består teamen av representanter från flera olika kommuner.

Den första accelerator-dagens mål var att försöksteamen skulle dela med sig av sina tankar om vilka förändringar som behövs inom deras utvecklingsarbete samt att utmana teamen att fördjupa sin gemensamma förståelse av utmaningarna som är kopplade till utvecklingen och målen för förändringen. Det viktiga var att teamen skulle bilda sig en uppfattning om att målet inte är att genast lösa alla problem, utan att vi försöker avgränsa utmaningarna så att vi med hjälp av olika omfattande försök kan testa om vi rör oss kring rätt problem. Vi utmanade teamen att i vår lösningsorienterade värld bli förälskade i problemen i stället för att de genast skulle söka efter eller presentera en lösning,

– Innovationscentrets roll i acceleratorarbetet har varit att utmana de medverkande till smidig utveckling tillsammans. Vi sparrar, uppmuntrar, och lär oss samtidigt själva, tillsammans med försöksteamen, säger Anneli Rautiainen från Innovationscentret.

Försöksteamen har med hjälp av små försök testat olika sätt att lösa problem

Acceleratorarbetet har pågått några månader och försöksteamen har prövat att med hjälp av olika mindre försök lösa problem som man identifierat. I en del av kommunerna har försöksteamen uppmärksammat skolans lärare och personaler på samt intervjuat dem kring olika teman och på det här sättet fördjupat sin egen och den gemensamma förståelsen för de utmaningar som finns. I andra kommuner har man redan involverat eleverna och i praktiken genomfört försök som pågått en timme, en dag eller till och med en vecka. En del har också tagit med intressegrupper utanför skolan samt vårdnadshavarna som en del av de första försöken och utvecklingsarbetet.

Nästa gång försökteamen träffas är i mitten av november då man delar med sig av sina lärdomar av den första fasens försök och lär sig av de andra teamen. Före följande gemensamma acceleratordag sparrar vi försöksteamen och stödjer dem i att genomföra försöken i praktiken. Samtidigt utmanar vi dem att tänka mer kreativt och modigt, att kanske till och med gå utanför den egna bekvämlighetszonen för att försöka sig på något nytt. Under hela acceleratorarbetets gång delar teamen aktivt med sig av sina erfarenheter med hjälp av en gemensam elektronisk plattform.

Ytterligare information

utvecklare Valpuri Kurppa, Innovationscentret, valpuri.kurppa (at) oph.fi