Uutinen

Erasmus+ ja muut EU-ohjelmat käynnistyvät 2021

Ajankohtaista Erasmus+
Euroopan parlamentti ja EU:n jäsenvaltiot ovat saavuttaneet poliittisen yhteisymmärryksen Erasmus+ -, Euroopan solidaarisuusjoukot- ja Luova Eurooppa -ohjelmien uusista ohjelmakausista. Tämä tarkoittaa, että ohjelmat voivat alkaa vuonna 2021. Suomessa Opetushallitus vastaa ohjelmien toimeenpanosta.
Mikä on Erasmus+ -ohjelma?

Uusi Erasmus+ -ohjelma rakentuu nykyisen Erasmus+ -ohjelman 20142020 hyville käytännöille ja rakenteelle. Suurin osa Erasmus+ -ohjelman toiminnoista jatkuu sellaisenaan, mutta myös uusia toimintoja tulee mukaan. Ohjelmaan lisätään muun muassa korkeakouluopiskelijoiden lyhytkestoisia liikkuvuusjaksoja ja intensiivikursseja, kotikansainvälistymistä edistäviä nuorisoalan hankkeita sekä pienimuotoisia kumppanuushankkeita, jotka mahdollistavat matalan kynnyksen osallistumisen.  Uutena tulevat mukaan myös urheiluvalmentajien ja aikuisopiskelijoiden ulkomaanjaksot, lisäksi peruskoulujen ja lukioiden oppilaiden yksilö- ja ryhmäliikkuvuus laajenee.

Nuorten vapaaehtoispalveluun ja solidaarisuusprojekteihin keskittyvä Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelma jatkaa lähes muuttumattomana ja nykyisen kokoisena. Uutuutena ohjelmassa on laatumerkkiprosessien uudistuminen sekä EU:n humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen liittäminen osaksi ohjelmaa.

Luova Eurooppa -ohjelma tarjoaa jatkossakin kulttuurin ja audiovisuaalisen alan organisaatioille ja ammattilaisille mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Uusia rahoitusmahdollisuuksia avautuu mm. taiteilijoiden liikkuvuuteen sekä uutismedialle medialukutaidon, tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja sananvapauden edistämiseen.

Painotuksina inkluusio, digitaalisuus ja eurooppalaisen identiteetin lujittaminen

Kaikissa ohjelmissa painotetaan uudella ohjelmakaudella inkluusiota. Ohjelmiin osallistumista helpotetaan, jotta myös uudet toimijat ja pienet organisaatiot voivat hyötyä ohjelmien tarjoamista mahdollisuuksista.

Erasmus+ ja Euroopan Solidaarisuusjoukot ohjelmissa toinen tärkeä teema on ympäristövastuullisuus. Yksi keino on esimerkiksi ulkomaanjaksojen hiilijalanjäljen pienentäminen suosimalla mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisiä matkustusmuotoja. Ohjelmien avulla lisätään myös osallistujien ja organisaatioiden ympäristötietoutta ja sitoutumista kestävään kehitykseen. Lisäksi ohjelmat pyrkivät entistä vahvemmin hyödyntämään digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia kansainvälisessä yhteistyössä, esimerkiksi tukemalla monimuoto-oppimista sekä verkon välityksellä tapahtuvaa yhteistyötä hankekumppanien kesken.

Kaikkien kolmen ohjelman tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista identiteettiä. Ohjelmat pyrkivät lisäämään tietoisuutta ja ymmärrystä Euroopan unionin asioista, EU:n yhteisistä arvoista ja yhteisöllisyyden ja moninaisuuden periaatteista.

Rahoitushaut avautuvat kevättalvella 2021

Erasmus+ -ohjelman budjetti vuosille 2021-2027 on lähes kaksinkertainen kuin edellisellä kaudella 2014-2020. Vuosittainen rahoitus pysyy alussa vuonna 2020 saavutetulla tasolla ja kasvaa vähitellen ohjelmakauden loppua kohti. Luova Eurooppa -ohjelman budjetti on 2,4 miljardia, mikä on yli puolet enemmän kuin nykyisellä ohjelmakaudella. Solidaarisuusjoukkojen budjetti säilyy nykytasolla ja on miljardi euroa.

Kaikkien ohjelmien ohjelma-asetukset pitää vielä muodollisesti hyväksyä, ennen kuin ohjelmat voivat alkaa. Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien osalta tämä tapahtunee tammikuun aikana. Luova Eurooppa -ohjelman lopullinen vahvistus tapahtunee maalis-huhtikuussa.  

Ohjelmapäätösten viivästyminen vaikuttaa uusien ohjelmien ensimmäisten hakukierrosten aikatauluun. Vuoden 2021 hakukierrosten ajankohtia ei ole vielä päätetty, komissio ilmoittaa näistä myöhemmin. Alustavien tietojen mukaan Erasmus+ - ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien hakukierrokset avataan helmi-maaliskuussa. Määräajat hakemusten jättämiselle siirtyvät aiemmin ennakoidusta ja olisivat vasta loppukeväästä.

Uuden Luova Eurooppa -ohjelman ensimmäiset hakukierrokset avautuvat arviolta keväällä 2021.

Tiedotamme tarkemmin uusista ohjelmista verkkosivuillamme.