Uutinen

Tukimateriaali perusopetuksen järjestämiseksi koronatilanteessa on päivitetty kevätlukukaudelle

Ajankohtaista Perusopetus Koronavirus
Tyttö opiskelee

Olemme käyneet läpi ja päivittäneet perusopetuksen järjestäjille suunnatun tukimateriaalimme kevätlukukaudelle 2021. Tukimateriaaliimme on kerätty opetusjärjestelyihin, opetuksen toteuttamiseen, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, oppilashuoltoon, kouluruokailuun, koulukuljetuksiin sekä koulun muuhun toimintaan liittyvää tietoa, johon koronavirusepidemia voi vaikuttaa. 

Pääosin toimitaan samalla tavoin kuin syyslukukaudella, mutta mukana on myös asioita, jotka ovat muuttuneet syksyyn verrattuna ja asioita, joihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Tähän uutiseen olemme nostaneet pääkohtia, luethan kuitenkin materiaalin kokonaisuudessaan sivuiltamme:

Perusopetuksen järjestäminen 1.1.2021 alkaen

Lähtökohtana on, että opetus järjestetään myös kevätlukukaudella lähiopetuksena. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan koulussa siirtyä vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lähiopetuksesta voidaan joutua siirtymään etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen myös karanteenin, eristyksen sekä oppilaan tai oppilaan perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen takia.

Maksuton ateria kuuluu niin lähi- kuin etäopetuksessa opiskeleville

Tuoreesta tukimateriaalistamme löytyy lisätietoa kouluruokailun järjestämisestä. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana lähiopetuksessa olevilla oppilailla on työpäivinä oikeus saada tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. 

Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus tarjota myös kaikille etäopetuksessa oleville oppilaille maksuton ateria. 

Opetuksen järjestäjä päättää käytännön järjestelyistä. Kouluaterian tarjoamista koskevat ratkaisut tulee tehdä lapsen etu varmistaen. Vaihtoehtona aterian tarjoamiselle voi olla ruokatarvikekassin antaminen, jos se sopii huoltajalle.

Lisätty tietoa karanteenissa tai eristyksessä olevan sekä riskiryhmään kuuluvan oppilaan opetuksesta 

Oppilailla on karanteenin ja eristämisen aikana samat oikeudet ja etuudet kuin muilla etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa olevilla. Tukimateriaaliimme on lisätty tietoa siitä, että karanteenissa ja eristyksessä oleva oppilas voi kuntonsa mukaan osallistua opetukseen etäyhteyden välityksellä samalla, kun muu opetusryhmä opiskelee lähiopetuksessa. Lisäksi olemme lisänneet tietoa opetuksen järjestämiseen tilanteessa, jossa oppilas opiskelee kotona riskiryhmään kuulumisen vuoksi tai sen vuoksi, että hänen perheenjäsenensä kuuluu riskiryhmään.

Karanteeni- ja eristystilanteisiin valmistauduttaessa on erityisesti huomioon otettava seuraavat seikat:

  • laitteiden, materiaalien ja yhteyksien maksuttomuus
  • oppimisen tuki
  • oppilashuoltopalvelut
  • opetuksen järjestäjän huolehtima ateria tai ruokatarvikekassi: vaihtoehtona aterian tarjoamiselle voi olla ruokatarvikekassin antaminen, jos huoltajat tähän suostuvat.

Sivuillemme on lisätty myös tietoa siitä, että opetuksen järjestäjä ei voi edellyttää tai suositella, että oppilas siirtyy kotiopetukseen. Kotiopetus ei ole tarkoitettu lyhytaikaiseksi ratkaisuksi, vaan lyhytaikaisissa tilanteissa perustellusta syystä myönnettävä poissaolo on oikea menettely. 

Mukana tietoa siitä, että varautuminen vakaviin tautitilanteisiin huomioitava

Tukimateriaalissamme on nostettu esiin myös se, että koulujen tulee varautua myös mahdollisiin vakavampiin tilanteisiin, jossa esimerkiksi paljon henkilöstöä on poissa työstä. 

Jotta opetusta voidaan jatkaa myös näissä tilanteissa, opetuksen järjestäjän on tärkeää suunnitella etukäteen esimerkiksi koulujen keskinäistä yhteistyötä ja tarvittaessa yhteistyötä muiden opetuksen järjestäjien kanssa. 

Uusi tukimateriaalia maahanmuuttotaustaisten oppilaiden huomioimiseen

Poikkeukset normaaleista opetusjärjestelyistä voivat tuoda haasteita monien maahanmuuttotaustaisten lasten ja nuorten opiskeluun ja oppimiseen. 

Poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä viestiminen maahanmuuttotaustaisten oppilaiden huoltajille voi vaatia erityistä selkeyttä, huomiota ja järjestelyjä. Löydät tukimateriaaleistamme nyt myös erillisen, uuden kokonaisuuden työn tueksi: