Uutinen

Apua arviointiin -koulutukset jatkuvat syksyllä 2021 – ilmoittaudu mukaan

Ajankohtaista Perusopetus Taiteen perusopetus Arviointi ja todistukset Opettajat ja kasvattajat
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin koulutukset jatkuvat marraskuussa 2021. Maksuttomat koulutukset on suunnattu kaikille perusopetuksen opettajille, rehtoreille ja muille arvioinnista kiinnostuneille.
Kädet ja kannettava tietokone

Koulutuksissa käsitellään uudistetun arviointiluvun 6 linjauksia sekä päättöarvioinnin kriteereitä oppiaineittain. Koulutukset vastaavat sisällöltään keväällä 2021 toteutettuja koulutuksia. 

Arviointilukua 6 käsitteleviä yleisiä koulutuksia järjestetään muun muassa seuraavista aiheista:

  • 9.11.2021: Arvioinnin tehtävät ja arvioinnin yleiset periaatteet 
  • 17.11.2021: Päättöarviointi ja päättöarvosanan muodostaminen
  • 18.11.2021: Oppimisen tuen sekä maahanmuuttotaustaisten oppilaiden arviointikysymyksiä

Oppiainekohtaisia koulutuksia järjestetään 24.11.2021 alkaen. Koulutuksissa käsitellään kunkin oppiaineen päättöarviointiin liittyvä kysymyksiä. Tutustu koko koulutustarjontaan ja ilmoittaudu mukaan tästä. 

Perusopetuksen arviointi uudistuu

Opetushallitus täsmensi alkuvuodesta 2020 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 6 arviointilinjauksia muun muassa arvioinnin eri tehtävien ja osa-alueiden määrittelyllä ja periaatteilla. Uudet linjaukset otettiin käyttöön kouluissa 1.8.2020. 

Myös perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit on uudistettu. Opetushallitus julkaisi 31.12.2020 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin oppiaineisiin arvosanoille 5, 7 ja 9. Samalla myös arvosanan 8 aikaisempia kriteereitä täsmennettiin. Uudistetut kriteerit otettiin käyttöön kouluissa 1.8.2021 ja niitä sovelletaan ensimmäistä kertaa 9.-luokkalaisten päättöarvioinnissa keväällä 2022. 

Perusopetuksen arvioinnin uudistamisen tavoitteena on lisätä oppilaiden yhdenvertaisuutta ja sen kautta koulutuksellista tasa-arvoa. Uusilla päättöarvioinnin kriteereillä tähdätään siihen, että oppilaiden arvosanat olisivat keskenään entistä vertailukelpoisempia.