Nyheter

Stöd för bedömningen-fortbildningarna fortsätter på hösten 2021

Aktuellt Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Bedömning och betyg Lärare och pedagogisk personal
Fortbildningarna om bedömning av elevens lärande och kunnande fortsätter i november 2021. De avgiftsfria fortbildningarna ordnas på finska och riktar sig till alla lärare och rektorer inom den grundläggande utbildningen samt andra intresserade av bedömningen i den grundläggande utbildningen.
Kädet ja kannettava tietokone

Under fortbildningarna behandlas riktlinjerna för bedömningen i det preciserade kapitlet 6 om bedömning och bedömningskriterierna för slutbedömningen per läroämne. Fortbildningarna motsvarar till sitt innehåll de fortbildningar som genomfördes under våren 2021.

Under de allmänna fortbildningarna om kapitlet 6 behandlas bland annat följande teman:

  • 9.11.2021: Bedömningens syften och allmänna principer för bedömningen
  • 17.11.2021: Slutbedömningen och bildandet av slutvitsord 
  • 18.11.2021: Frågor som berör bedömning av elever i behov av stöd och elever med invandrarbakgrund

De läroämnesspecifika fortbildningarna ordnas från och med 24.11.2021. Under fortbildningarna behandlas frågor som berör slutbedömningen i det aktuella läroämnet. Höstens fortbildningar ordnas på finska med undantag för fortbildningen om slutbedömningen i främmande språk som ordnas på finska och svenska. Bekanta dig med höstens fortbildningsutbud och anmäl dig här (på finska). 

Bedömningen i den grundläggande utbildningen förnyas

Utbildningsstyrelsen preciserade i början av år 2020 riktlinjerna för bedömningen i kapitel 6 i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, bland annat vad gäller definitionerna av och principerna för syften och föremål för bedömningen. De nya riktlinjerna togs i bruk i skolorna 1.8.2020.

Även kunskapskraven för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen har förnyats. Utbildningsstyrelsen publicerade den 31.12.2020 kunskapskraven för vitsorden 5, 7 och 9 för slutbedömningen i samtliga läroämnen. Samtidigt preciserades de tidigare kunskapskraven för vitsordet 8. De nya kunskapskraven togs i bruk i skolorna 1.8.2021 och kommer att tillämpas första gången i slutbedömningen för eleverna som går i årskurs 9 våren 2022.

Målet för arbetet med att förnya bedömningen i den grundläggande utbildningen är att öka likvärdigheten bland eleverna och på det viset även jämlikheten i utbildningen. Med de nya kunskapskraven för slutbedömningen strävar man efter att elevernas vitsord bättre än tidigare ska kunna jämföras med varandra.