Nyheter

Vårt stödmaterial för coronasituationen har uppdaterats: för alla utbildningsstadier och småbarnspedagogiken finns information om frånvaro och ordnande av undervisning samt beredskap inför allvarligare situationer

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Coronaviruset
Situationen med coronaviruset i Finland kräver fortfarande att vi på alla sätt försöker förhindra smittspridningen. Coronaviruset finns närvarande i vardagen inom småbarnspedagogiken och alla utbildningsstadier och situationerna kan snabbt förändras. Vi har uppdaterat våra stödmaterial så att de ännu bättre ska fungera som stöd i olika situationer.
Nainen, jonka kasvoilla on maski.

Våra stödmaterial har till den del det behövts bland annat kompletterats med information om hur undervisningen ordnas för en elev eller studerande som försatts i karantän eller isolering eller som hör till en riskgrupp. Vi har också lagt till information om frånvaro och hur undervisningen kan ordnas i situationer då ett barn, en ung person eller en vuxen studerar hemma på grund av att en familjemedlem hör till en riskgrupp.

I alla våra stödmaterial har också lyfts fram att man inom såväl småbarnspedagogiken som förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet ska förbereda sig för allvarligare situationer då till exempel många ur personalen samtidigt är borta från arbetet. 

Även viktigt att i förskoleundervisningen planera hur man kan stödja barn som är frånvarande

Förskoleundervisningen ska genomföras i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. På grund av att ett barn eller en familjemedlem hör till riskgruppen kan alla barn inte delta i förskoleundervisningen. Det finns ingen skyldighet att ordna förskoleundervisning som distansundervisning, men det är skäl att fästa uppmärksamhet vid att en del barn har varit tvungna att under en längre tid vara borta från förskoleundervisningen på grund av coronaviruset. Därför har stödmaterialet för förskoleundervisningen kompletterats med information om att det vore viktigt att anordnaren av förskoleundervisning planerar på vilka sätt man för dessa barn kan stödja lärandet och färdigheterna för skolgången.

Även barn som deltar i förskoleundervisningen kan under den tid de är frånvarande stödjas med undervisning som ordnas med digitala förbindelser, på det sätt som man beslutar lokalt. På basis av tidigare erfarenheter finns det olika lämpliga verksamhetssätt när det gäller att ordna undervisning med digitala förbindelser i förskolan. Även för ett litet barn kan det, med tanke på barnets känsla av delaktighet och hens förmåga att uppfatta den avvikande situationen, vara viktigt att få se en bekant lärare, vännerna och daghemmet till exempel via videoförbindelse. Då man hänger med i den egna och bekanta barngruppens aktiviteter och rytm är det också lättare att återgå till den normala vardagen.

Meddelanden till barnet från den egna gruppen inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen upprätthåller en känsla av grupptillhörighet och kan lätta på barnets saknad efter sina vänner, daghemmets personal och verksamheten. Meddelandena till barnet kan gälla väldigt vardagliga och små saker.

Regeringen drog upp riktlinjer för komplettering av handlingsplanen för hybridstrategin

Vid sin överläggning den 25 januari drog regeringen upp riktlinjer för komplettering av handlingsplanen för hybridstrategin. Handlingsplanen kompletteras med tre nivåer för nationellt beslutsfattande, av vilka man nu befinner sig på nivå 1. Den här nivån innebär inga ändringar för småbarnspedagogiken och utbildningssektorn. På nivå 2 skulle man ta i bruk starkare nationella rekommendationer och de högre årskurserna inom den grundläggande utbildningen skulle kunna övergå till distansundervisning. Det är dock en åtgärd som ska vidtas i sista hand. Nivå 3 innebär att beredskapslagen skulle tas i bruk.