Uutinen

Mennään, mutta vastuullisesti!

Ohjelmat Lukiokoulutus Perusopetus Varhaiskasvatus Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen
Oulun kaupungin tuottama materiaali tukee kansainvälisen toiminnan toteuttamista vastuullisesti kouluissa ja päiväkodeissa. Materiaalia voivat hyödyntää kaikki, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään kestävää kansainvälisyyttä.
Kuvituskuva, tyttö jolla maapallo kainalossa

– Kestävien kansainvälistymismuotojen kehittäminen koulujen arkeen on oleellista paitsi ympäristön, myös tasa-arvon ja osallisuuden näkökulmista. Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti kaikille oppijoille tulee varmistaa kansainvälisyysosaamisen perusteet, kestävään kehitykseen liittyvä osaaminen sekä muut globaalikansalaisuuden perustaidot. Mitä integroidummaksi kansainvälisyys tulee koulun arkeen, sen parempi on pohja näiden taitojen kehittämiseen, toteaa Opetushallituksen yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen kansainvälistymispalvelut -yksikön päällikkö Mika Saarinen.

Kohti kestävämpää kansainvälisyyttä

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa on mietitty, miten kansainvälistä toimintaa voitaisiin tehdä vastuullisemmin. Voisiko lentopäästöjä kompensoida ja voitaisiinko liikkuvuuksien kohteissa huomioida paremmin kestävän kehityksen periaatteet? Koulujen kansainvälisyystoimijat pohtivat teemaa työpajoissa, joiden pohjalta Oulussa syntyi vastuullisen kansainvälistymisen materiaali opetushenkilöstön käyttöön.

Vastuullisen kansainvälistymisen materiaali ohjaa opetushenkilöstöä siihen, kuinka kansainväliset hankkeet ja liikkuvuus toteutetaan kestävän kansainvälisyyden periaatteiden mukaisesti sekä kuinka toimia vastuullisesti, kun ottaa vastaan vierailijoita ulkomailta. Materiaalin ovat tuottaneet globaalikasvatuksen kehittäjäopettaja Laura Ritola, kehittäjäopettaja Jussi Tomberg ja laatupäällikkö Pauliina Kanervo yhdessä maantieteen opiskelija Samuli Taanilan kanssa. 

Materiaalin tuottamista on tuettu Opetushallituksen myöntämällä kansainvälistymisen valtionavustuksella.

Materiaalista hyötyvät muutkin kuin opetushenkilöstö

Vastuullisen kansainvälistymisen materiaalin kuuluu vastuullisen kansainvälistymisen opas, tuntisuunnitelmapohjat opettajille, vastuullisuuslupaukset sekä Mainion maailmankansalaisen pelimerkit -juliste. Tuntisuunnitelmapohjat auttavat opettajia valmistelemaan oppitunteja, joilla suunnitellaan liikkuvuusjaksoa yhdessä oppilaiden kanssa. Vastuullisuuslupausten avulla pyritään kohti kestävämpää kansainvälisyyttä. Juliste puolestaan visualisoi aihetta, jolloin sitä on helpompi käydä läpi oppilaiden kanssa.

Vaikka materiaalin on tuottanut Oulun kaupunki, sitä voivat hyödyntää koulut ja päiväkodit eri puolilla Suomea. Materiaalista voivat saada inspiraatiota kansainvälisen toiminnan kehittämiseen myös muut kuin opetushenkilöstö. 

Kansainvälistymisen valtionavustukset ja uusi Erasmus+ -ohjelma tukevat kansainvälisen toiminnan vastuullisuutta

Opetushallituksen jakamien kansainvälistymisen valtionavustusten tavoitteena on jo usean vuoden ajan ollut kansainvälisen toiminnan vastuullisuuden ja siihen liittyvän kansainvälisen osaamisen lisääminen eri tasoilla Suomen koulutusjärjestelmässä. Tätä on tehty muun muassa kiinnittämällä huomiota ihmisoikeuksien, kielten ja kulttuurien moninaisuuden sekä ympäristönäkökulmien vaalimiseen. Painotukset on johdettu YK:n kestävän kehityksen Agenda2030:n tavoitteesta 4.7.

Myös uusi Erasmus+ -ohjelma edistää kestävää, ympäristövastuullista kansainvälisyyttä. Yksi keino on esimerkiksi ulkomaanjaksojen hiilijalanjäljen pienentäminen suosimalla mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisiä matkustusmuotoja ja virtuaalista yhteistyötä. Ohjelman avulla on myös jo pitkään kehitetty yhteiseurooppalaisia koulutussisältöjä, joissa on lisätty osallistujien ja organisaatioiden ympäristötietoutta ja sitoutumista kestävään kehitykseen.