Uutinen

Toisen asteen etäopiskelu ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen

Ajankohtaista Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Koronavirustilanne Koronavirus
Hallitus linjasi 25.2.2021, että leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla peruskoulun yläluokat ja toisen asteen oppilaitokset ohjataan siirtymään etäopetukseen 8.–28. maaliskuuta väliseksi ajaksi. Osa toisen asteen oppilaitoksista toimii jo pandemiatilanteen vuoksi valmiiksi etäopetustilanteessa, joten siirtymispäätös edellyttää käytännön toimenpiteitä vain osalta koulutuksen järjestäjiä. Koulutuksen järjestäjät päättävät etäopetukseen siirtymisestä normaaliolojen lainsäädännön mukaisesti.
Vihkoja pöydällä

Kiinnitä huomiota opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen ja laadukkaaseen etäopetukseen

Koronatilanteen yhä jatkuessa on tärkeä huolehtia sekä opiskelijoiden että henkilöstön jaksamisesta. Monet opiskelijat ovat opiskelleet pitkiä aikoja etäopetuksessa. Koulutuksen järjestäjän onkin tärkeä kiinnittää huomioita opiskelijoiden yhdenvertaiseen oikeuteen saada opetusta ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Sekä koulutuksen järjestäjien että opetus- ja ohjaushenkilöstön tulee varmistaa, että opiskelijoihin ollaan aktiivisesti ja säännöllisesti yhteydessä. Myös opiskelijoiden välinen vertaisvuorovaikutus edistää oppimista, ja opintoja voidaan suunnitella mahdollisimman vuorovaikutteisiksi. Opetus- ja ohjaushenkilöstön tulisi kiinnittää huomiota opiskelun kokonaiskuormitukseen, jotta opiskelijoilla jää aikaa opinnoista palautumiseen. 

Näkökulmia laadukkaaseen etäopetukseen:

  • Opetus- ja ohjaushenkilöstö suunnittelee opiskelujakson etenemisen niin, että säännöllinen vuorovaikutus ja yhteydenpito on mahdollista. Opiskelijat voivat työskennellä itsenäisesti, pienryhmissä tai suuremmissa ryhmissä. Yhteydenpito ja yhteistyö yksittäisten opiskelijoiden ja ryhmien välillä edellyttää suunnittelua ja opiskelun rytmittämistä.
  • Vuorovaikutuksen määrässä ja laadussa on hyvä huomioida opiskelijoiden yksilölliset vahvuudet ja tuen tarpeet. On hyvä kiinnittää huomiota eri ikäisten opiskelijoiden oppimisen ja opiskelun sekä yksilöllisten elämäntilanteiden haasteisiin. Opetus- ja ohjaushenkilöstö seuraa aktiivisesti opiskelijoiden vuorovaikutuksen tarvetta ja lisää tarvittaessa yhteydenottoja. 
  • Koulutuksen järjestäjä ja opettajat suunnittelevat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa menettelytavat ja käytänteet, joilla opiskelijoiden osallistuminen etäopetukseen varmistetaan ja opiskelua tuetaan. 
  • Opettajat tukevat opiskelua yhdessä muun henkilöstön, esimerkiksi opinto- ohjaajien ja erityisopettajien kanssa. Opiskelijoille tiedotetaan aktiivisesti opiskeluhuollon palveluista. Opetus- ja ohjaushenkilöstö ohjaa tarvittaessa opiskelijoita opiskeluhuollon palvelujen piiriin.  
  • Opetus- ja ohjaushenkilöstön tulee huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan, jotta he voivat tukea opiskelijoitaan tavoitteiden saavuttamisessa. Koulutuksen järjestäjän tulee osaltaan huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten on suositeltavaa luoda selkeät aikataulut ja tiedottaa siitä, milloin ja miten ohjaajat ja opettajat sekä opiskeluhuollon palvelujen henkilöstö ovat tavoitettavissa. 

Opetusta ja ohjausta on tarjottava karanteenissa tai eristyksessä oleville opiskelijoille. Mahdollisuuksien mukaan opetusta ja ohjausta on tarjottava myös niille opiskelijoille, jotka kuuluvat riskiryhmään tai joiden perheenjäsenet kuuluvat riskiryhmään. Tarvittaessa ryhmänohjaaja tai opinto-ohjaaja päivittää opiskelijan kanssa opiskelusuunnitelman.

Opiskeluhuollon palveluita voivat käyttää myös etäopetuksessa olevat opiskelijat sillä tavoin kuin niitä on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa.