Uutinen

Koulujen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen haettavissa valtionavustusta

Ajankohtaista Perusopetus Rahoitus Tasa-arvo ja osallisuus
Opetushallitus on käynnistänyt demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihankkeen, johon liittyvä valtionavustushaku on nyt avattu. Koulujen tueksi on julkaistu lisäksi sisältökokonaisuus, joka esittelee hyviä demokratiakasvatuksen käytänteitä eri puolilta Suomea.
Ihmisiä istumassa ja juttelemassa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan muistuttaa siitä, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja demokratian puolustaminen on juuri nyt tärkeämpää kuin koskaan. Lasten ja nuorten demokraattista osallisuutta ja vaikuttamista sekä turvallisuuden kokemusta edistävien toimintatapojen vahvistaminen kouluissa ja koko yhteiskunnassa on entistä ajankohtaisempaa.

Opetushallituksen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen koulupilottihankkeen valtionavustushaku lukuvuodelle 2022–2023 on nyt avattu ja kestää 27.4.2022 saakka. Avustuksella tuetaan koulujen työtä ja kannustetaan yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että koululla ja sen oppilailla on aktiivinen rooli lähiyhteisössä ja sen demokraattisten elämäntapojen vahvistamisessa. Avustuksella koulut voivat kehittää eteenpäin jo hyviksi havaitsemiaan malleja tai kehittää kokonaan uusia toimintatapoja. 

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen DIOK-koulupilottihanke on osa hallituksen Demokratiaohjelma 2025:ttä ja edistää opetussuunnitelman tavoitteiden ja niihin linkittyvien Euroopan neuvoston demokratiakompetenssien käytännön toteuttamista. Hallitusohjelman mukaisesti pilottihankkeen tavoitteena on vahvistaa koulujen ja oppilaitosten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta ja oppilaiden osallistamista sekä pitää huolta oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnasta.

Hyväksi havaittuja käytänteitä koulujen omin sanoin 

Opetushallituksen sivuilla on julkaistu esimerkkejä hyvistä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen käytänteistä Suomessa. Käytänteitä on koottu varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta lukioon ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoksiin. Materiaali on syntynyt Nuorisotutkimusseura ry:n hankkeessa.  

 – Toivomme, että mahdollisimman moni koulu inspiroituu hyödyntämään näitä laadullisesti koottuja hyviä käytänteitä osana opetusta ja hakee mukaan kehittämään demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta ensi lukuvuonna. Kannustamme myös tutustumaan Opetushallituksen monipuoliseen Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus -sivulle koottuun aineistoon Kristina Kaihari ja Tiina Kärkkäinen sanovat. 

Lisätietoa

Järjestämme demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen valtionavustuksesta hakuinfon, jossa mm. jaamme vinkkejä hankkeen suunnitteluun ja hakulomakkeen täyttämiseen.

  • erityisasiantuntija Tiina Kärkkäinen, VA-haut, tiina.m.karkkainen(@)oph.fi, puh. 050 4529315) 
  • opetusneuvos Kristina Kaihari, Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus, kristina.kaihari(at)oph.fi, puh. 040 3487222