Nyheter

Statsunderstöd utlyses för att främja skolornas demokrati- och människorättsfostran

Aktuellt Grundläggande utbildning Finansiering Jämlikhet och delaktighet
Utbildningsstyrelsen har inlett ett pilotprojekt för demokrati- och människorättsfostran och även öppnat en ansökan om statsunderstöd i anslutning till projektet. Som stöd för skolorna har man också publicerat innehåll på Utbildningsstyrelsens webbplats där man presenterar goda modeller för demokratifostran som genomförts på olika håll i Finland.
Ihmisiä istumassa ja juttelemassa

Rysslands attack mot Ukraina påminner oss om att det just nu är viktigare än någonsin att respektera de mänskliga rättigheterna och värna om demokratin. Det är mer aktuellt än tidigare att i skolorna stärka barnens och de ungas demokratiska delaktighet och möjligheter att påverka samt verksamhetssätt som ökar känslan av trygghet.  

Ansökan om statsunderstöd som anknyter till Utbildningsstyrelsens pilotprojekt för demokrati- och människorättsfostran i skolorna under läsåret 2022–2023 har nu öppnats och pågår fram till 27.4.2022. Syftet med understödet är att stödja arbetet i skolorna och uppmuntra till samarbete med olika aktörer. Målet är att skolan och eleverna ska ha en aktiv roll i den egna närgemenskapen och i att stärka en demokratisk livsstil. Med hjälp av understödet kan skolorna vidareutveckla modeller som redan visat sig vara fungerande eller ta fram helt nya verksamhetssätt.   

Pilotprojektet för demokrati- och människorättsfostran i skolorna är en del av regeringens Demokratiprogram 2025 och främjar målen som fastställts i läroplansgrunderna och genomförandet av Europarådets demokratikompetenser som anknyter till dem. Pilotprojektets mål är i enlighet med regeringsprogrammet att stärka demokrati- och människorättsfostran i skolorna och läroanstalterna och elevernas engagemang samt att se till elev- och studerandekårsverksamheten. 

Goda modeller ur skolornas eget perspektiv 

På Utbildningsstyrelsens webbplats har man publicerat exempel på goda modeller för demokrati- och människorättsfostran i Finland. Modellerna sträcker sig från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen och till gymnasiet och yrkesutbildningen. Materialet har framställts inom ett projekt som genomförts av Nuorisotutkimusseura ry.  

– Vi hoppas att så många skolor som möjligt inspireras av dessa goda modeller och vill använda dem som en del av undervisningen och även ansöker om att vara med och utveckla demokrati- och människorättsfostran under nästa läsår. Vi uppmuntrar också till att ta del av det mångsidiga material som finns på Utbildningsstyrelsens webbsida Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet, säger Kristina Kaihari och Tiina Kärkkäinen

Ytterligare information

Kom med i ett infomöte som hålls via Teams onsdagen 30.3 klockan 15.30-16.30 för att höra mer och ställa frågor om projektet.

  • specialsakkunnig Tiina Kärkkäinen, ansökan om statsunderstöd, tiina.m.karkkainen(at)oph.fi, tfn 050 4529315
  • undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, ansökan om statsunderstöd på svenska, maj-len.engelholm(at)oph.fi, tfn 050 338 4475
  • undervisningsrådet Kristina Kaihari, Demokrati- och människorättsfostran, kristina.kaihari(at)oph.fi, tfn 040 3487222