Uutinen

Opetushallitus tukee koulutuksen kestävyyskasvatusta 4,2 miljoonalla eurolla

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus
Syyskuussa 2022 käynnistyy 58 uutta hanketta, jotka pyrkivät tukemaan ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen tuomista osaksi opetusta ja kasvatusta. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjille myönnettävä valtionerityisavustus jaetaan osana Opetushallituksen kestävyyskasvatuksen kehittämishanketta.
Lapsia metsässä kiipeilemässä puunrungon päällä.

Erityisavustuksen tarkoituksena on perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen edistäminen sekä opetuskäytäntöjen ja toimintakulttuurin kehittäminen. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka lisäävät ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen laatua ja läpäisevyyttä sekä edistävät kasvatuksen ja koulutuksen vihreää siirtymää perustuen opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin.

Perusopetuksen hankkeita käynnistyy eri puolilla Suomea yhteensä 40 kappaletta. Hankkeissa korostuvat sekä koulujen toimintakulttuurin kehittäminen että pedagogiset ratkaisut.

Toisen asteen hankkeita käynnistyy yhteensä 18 kappaletta. Hankkeet toteutuvat sekä lukiokoulutuksen, että ammatillisen koulutuksen puolella. Ammatillisen koulutuksen hankkeet täydentävät viime vuonna alkaneiden ammatillisen koulutuksen vihreän siirtymän hankekokonaisuutta. Lukiokoulutuksen hankkeissa toteutetaan muun muassa useampi lukiokoulutuksen kestävän kehityksen tiekartta.

Suuri osa hankkeista keskittyy oppilaitosten toimintakulttuuriin ja ilmasto- ja kestävyysosaamisen lisäämiseen. Toisten hankkeiden keskiössä on pedagogiikan kehittäminen sekä panostukset vihreän siirtymän hankintoihin ja oppimisympäristöihin. Myös erilaisia työkaluja ja malleja kehitetään hankkeissa paljon. Hankeajan jälkeen tarjolla on monipuolinen joukko uusia erilaisia skaalattavia tai monistettavia tapoja toteuttaa kestävyyskasvatusta perusopetuksessa ja toisella asteella, kuvailee Opetushallituksen kehittämishankkeen koordinaattori Helena Suomela käynnistyviä hankkeita.

Kehittämistä tehdään yhteistyössä

Hankkeita kannustetaan tekemään laajaa ja monimuotoista yhteistyötä erilaisten sidosryhmien kanssa sekä poikkihallinnollista yhteistyötä kunnissa.

Haasteiden mittakaava ja kiireellisyys korostavat yhteistyön merkitystä. Vaikuttava ilmasto- ja kestävyyskasvatus edellyttävät koko oppilaitosyhteisön sekä kunnan eri toimijoiden kutsumista mukaan, korostaa Suomela.

Nyt käynnistyvät hankkeet jatkuvat aina kesään 2024 asti. Opetushallitus koordinoi ja seuraa rahoitettavien hankkeiden toimintaa ja yhteistyötä valtakunnallisella tasolla sekä kerää tietoa kestävyyskasvatuksen kehittämiseksi kansallisesti.

Kestävyyskasvatus on kasvatuksen osa-alue, joka tukee elinikäistä oppimisprosessia siten, että yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot ja toimintatavat muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi. Kestävyyskasvatuksen kehittämishanke on osa Oikeus oppia -hankekokonaisuutta ja sen puitteissa tehdään myös tutkimusyhteistyötä ekososiaalisuutta ja kestävyyttä tutkivan kansainvälisen ECF4CLIM - Competences for sustainability -tutkimushankkeen kanssa. Suomesta tässä hankkeessa on mukana Jyväskylän yliopisto.

Lisätietoa

  • Helena Suomela, hankkeen koordinaattori, helena.suomela [at] oph.fi, p. 029 533 1230